Search
Close this search box.

>

Nieuw beleidsplan Eenheid Farmacie

Opdrachtgever

Eenheid Farmacie van St. Antonius Ziekenhuis.

Aanleiding

Vier jaar geleden ondersteunde Common Eye de Eenheid Farmacie van het St. Antonius Ziekenhuis bij het opstellen van een nieuw beleidsplan. Omdat de afdeling destijds net gefuseerd was, werd gekozen voor een traject waar alle apothekers nauw bij betrokken waren. Omdat deze aanpak veel eigenaarschap en concrete resultaten opleverde, benaderde de Eenheid Farmacie ons opnieuw met de vraag of we konden helpen. Net als de vorige keer wilden ze een participatief proces; dit keer met een nog bredere afvaardiging van de afdeling.

Proces en resultaat

De adviseurs Reinanke Haagsma en Johanneke Schilthuis van Common Eye gingen hiermee aan de slag. Reinanke: “In het begin hebben we aardig wat tijd gestoken in de vraag: hoe gaan we dit participatieve proces in? In nauw overleg met de klant maakten we een procesontwerp. Welke inhoud willen we terugzien in het plan, welke vragen moeten we daarvoor beantwoorden met elkaar, welke mensen betrekken we en hoe gaan we samen aan de slag? Johanneke vervolgt: “We hebben goed gekeken hoe we de bijeenkomsten konden inpassen in de werkagenda’s van de mensen die de Eenheid Farmacie erbij wilde betrekken. Tof dat de organisatie daarbij niet gekozen heeft voor avondsessies na een lange werkdag, maar de keuze maakte om te werken met steeds halve of hele dagen. Overdag en op een mooie locatie buiten het ziekenhuis. Dat is een investering, maar leverde wel de juiste energie en ‘mindspace’ op om met elkaar aan de slag te gaan.”

Reinanke: “Wat het hele proces ten goede kwam, is de enthousiaste kerngroep die de gezamenlijke bijeenkomsten zeer goed inhoudelijk voorbereidde. Dit zorgde steeds voor een vliegende start tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten. De kerngroepleden konden in deze bijeenkomsten onderwerpen uitstekend introduceren en de juiste vragen stellen. Dit leidde tot gerichte gesprekken. Goed benutte tijd dus!”
Johanneke vult aan: “Na afloop van elke bijeenkomst zorgden wij dat er een heldere uitwerking beschikbaar was. Zo konden afwezige collega’s alsnog goed volgen wat er die dag besproken was en wat de sfeer in de groep was. Zo bleef iedereen op de hoogte.”,

Doordat de afdeling er zo bij betrokken is, is een breed gedragen beleidsplan het resultaat. “In een gesprek ongeveer een maand na oplevering, hoorden we dat verschillende projectengroepen al uit de startblokken zijn. Dit laat zien dat investeren in een goed proces loont!”, vertelt Reinanke.

Reflectie

Voor Reinanke was het de tweede keer dat ze samenwerkte met deze groep. “Om na vier jaar te horen welke concrete resultaten er zijn behaald, is heel gaaf. Daar haal ik veel voldoening uit.” Johanneke benadrukt dat het ook een echte samenwerking mét de klant was. “We gaan altijd op zoek naar dat ene proces dat werkt bij die klant. En dat leidt tot succes.”

Duur traject

Circa vier maanden.

Betrokken adviseurs

Reinanke Haagsma en Johanneke Schilthuis.

Hoe kom jij tot een gedragen beleidsplan?

Neem eens contact op met Reinanke Haagsma. Ze denkt graag met je mee!