Zoek
Sluit dit zoekvak.

>

Samenwerken in de praktijk leren door samenwerken in de opleiding met IPE

Samenwerkende organisaties

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en het Amsterdam UMC/AMC.

Vraagstuk

IPE staat voor Interprofessionele Educatie. Alle zorgprofessionals die de twee partners (HvA en Amsterdam UMC) opleiden moeten ‘straks’ in de praktijk samenwerken om de best mogelijke zorg te leveren bij complexe zorgvragen . Het helpt dan geweldig om dit ook in de opleiding te verankeren. Die visie was heel goed en inspirerend beschreven en werd ook in de eerste fasen van de opleidingen van HvA en AMC toegepast. Een stuurgroep voerde de regie en er was van iedere organisatie een stevige trekker.

In het voorjaar van 2019 wilden de HvA en het AMC de ambitie verder scherpstellen voor de doorontwikkeling en de duurzame verankering van de Interprofessionele Educatie (IPE). Dit gold voor de opleidingen van studenten verpleegkunde, oefentherapie, ergotherapie en fysiotherapie van de HvA en studenten geneeskunde van het AMC. De twee partijen werkten reeds gezamenlijk en inwisselende samenstelling in een programma waarin Interprofessionele Samenwerking (IPS) inhoudelijk en organisatorisch waren uitgewerkt. Ondanks dit programma merkten de partijen dat er verschillende hickups waren in de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld bij het logistieke proces voor het organiseren van de momenten waarbij studenten van de beiden opleidingen samen komen, maar ook vooruitkijkend naar de toekomst waarbij er wel mooie vergezichten zijn, maar ook zorgen over de realiseerbaarheid. AMC en HVA stelden Common Eye de vraag om hen te ondersteunen om tot een aangescherpte gezamenlijke en gedeelde ambitie te komen en de Interprofessionele Educatie hiermee te helpen een stap verder te komen.

Werkwijze

Een mooie vraag, aangezien het gaat om een samenwerking tussen partijen, en daarnaast ook inhoudelijk echt gaat over (interprofessioneel) samenwerken. Om de partijen te helpen met de doorontwikkeling van Interprofessionele Educatie heeft Common Eye vanuit samenwerkingsperspectief naar dit vraagstuk gekeken. Dit heeft Common Eye gedaan door samen met de trekkers onder anderen een stakeholderanalyse te maken en het vraagstuk, de belangen, de issues en de knelpunten in kaart te brengen. Daarnaast heeft Common Eye op basis van deze analyses een werkconferentie georganiseerd en begeleid om met de betrokkenen van de verschillende onderdelen binnen het AMC en de HvA om tafel te zitten en te bespreken: hoe kijkt iedereen naar waar we staan? Wat is de gedeelde ambitie voor het vervolg? En laten we ‘een rondje eerlijk’ doen! Wat is écht het commitment. Dat bleek er meer dan voldoende te zijn.

‘Een fotomomentje’

De deelnemers na afloop van de conferentie Interprofessionele Samenwerking als perspectief:
Samen voor IPE: lachende gezichten

Reflectie

Het organiseren van deze samenwerkingen is uitdagend. Eén van de redenen is dat er vaak veel verschillende onderdelen van organisaties bij betrokken zijn. In dit geval ging het om betrokkenen op strategisch, managerial en professioneel niveau. En iedere organisatie heeft zijn eigen cultuur, mores en structuren. De logistiek van de opleidingen synchroniseren klinkt simpel, maar is heel complex. Op welke niveaus is wie betrokken? Hoe communiceren zij met elkaar en zijn de verschillende onderdelen voldoende betrokken? Daarnaast werden de verschillende belangen op tafel gelegd. Soms kan dan de logistiek en de pragmatiek de ambitie overwoekeren. Tijd om samen even te snoeien en samen weer een helder perspectief te krijgen. Deze IPEambitie is dat meer dan waard. Door deze zaken op tafel te leggen werd goed duidelijk hoe de vervolgstap te maken in de doorontwikkeling van Interprofessionele Educatie en kon gezamenlijk de gedeelde ambitie worden aangescherpt. Interpersoonlijke Educatie is een van de kernelementen van de opleiding en op basis van dit traject vonden de partijen elkaar weer terug en hebben ze het vervolg kunnen vormgeven.

Betrokken adviseurs

Esther Klaster en Wilfrid Opheij.

Duur traject

Voorjaar 2019.

Op zoek naar een verbetering van jouw samenwerking?

Esther Klaster denkt graag met je mee.