Zoek
Sluit dit zoekvak.

>

Zelf aan de slag

Samenwerkende organisaties

Platform Bèta Techniek, lerarenopleidingen en VO-scholen.

Vraagstuk

‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de in gang gezette samenwerkingen goed blijven functioneren?’ Dat is de vraag waarmee Platform Bèta Techniek in 2017 aanklopt bij Common Eye. Als het door de overheid gesubsidieerde ondersteuningsprogramma ‘Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen’ stopt, zoekt men naar een manier om hier gevolg aan te geven en de partners in staat te stellen zelf te reflecteren op de samenwerking. Common Eye ontwikkelde een praktische tool waarmee de samenwerkingspartners aan de slag kunnen.

Oplossing

De toolkit bestaat uit een handleiding, achtergrondinformatie, een animatie over de vijf condities voor een goede samenwerking, een praatplaat en optioneel een set met interventiekaarten. Andere samenwerkingsverbanden, zoals regionale netwerken die zich inzetten voor sterk techniekonderwijs en regionale zorgpacten, kijken al snel met interesse naar deze reflectietool. Inmiddels maken meerdere samenwerkingsverbanden er met veel succes gebruik van.

Oplevering

De populariteit van de toolkit is mede te danken aan de laagdrempeligheid van het product. en het feit dat het binnen veel verschillende contexten te gebruiken is. Vaak wordt er weinig aandacht besteed aan de samenwerking an sich, of er vooral naar de voortgang gekeken. Daarmee wordt er voorbijgegaan aan de kwaliteit van de samenwerking, terwijl dat juist zo belangrijk is. De toolkit is een krachtig hulpmiddel dat men zonder externe begeleiding kan inzetten.

Reactie Edith Hilbink, senior projectleider Platform Bèta Techniek

“Omdat het tijdelijke programma ‘Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen’ stopte, zochten we naar een manier om de opgestarte netwerken te laten reflecteren op hun samenwerking. We wisten dat Common Eye expert is op het gebied van samenwerken binnen netwerken, en het lag dan ook voor de hand gebruik te maken van hun expertise. Al snel kwamen we uit op het ontwikkelen van een toolkit. Het mooie is dat het proces heel organisch is verlopen: Common Eye deed een eerste voorstel, en samen met verschillende doelgroepen hebben we echt een gezamenlijk instrument ontwikkeld, dat ook nog eens heel bruikbaar bleek voor andere netwerken. Geweldig toch dat andere partijen zoals Zorgpact en Sterk Techniekonderwijs nu ook gebruik maken van bijvoorbeeld de praatplaat? Ik kan alleen maar zeggen: dit proces is uitermate soepel verlopen!”

Betrokken adviseurs

Esther Klaster, Ruben van Wendel de Joode en Tim Dees.

Duur traject

2017.

Zoek jij een passende oplossing voor jouw samenwerkingsvraagstuk?