Search
Close this search box.

Rapport over de organisatie van integrale diagnostiek naar de Tweede Kamer

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in afstemming met betrokken partijen – organisaties van patiënten, zorgprofessionals, zorginstellingen en zorgverzekeraars – Common Eye ingeschakeld om een drietal bijeenkomsten te begeleiden en een rapportage uit te werken over de organisatie van integrale diagnostiek.

Het rapport, dat is geschreven door Nikki Willems en Ruben van Wendel de Joode, is inmiddels voorgelegd aan de Tweede Kamer. In de rapportage wordt een aantal scenario’s uitgewerkt voor een toekomstige inrichting van integrale diagnostiek3. De betrokken partijen zijn op dit moment naar aanleiding van de voorstellen in het rapport bezig een gezamenlijk standpunt in te nemen over hoe zij hieraan een vervolg kunnen geven.

Het rapport en meer achtergrondinformatie kunt u hier lezen.