Search
Close this search box.

Sport

In de wereld van sporten en bewegen is samenwerking een onontkoombaar thema. Wij zien veel samenwerkingsinitiatieven waarin de sector uitblinkt in een pragmatische aanpak. Bij complexere gezamenlijke opgaven wordt de samenwerking een stuk moeizamer. Deze opgaven vragen echt meer specifieke aandacht voor de onderlinge samenwerking.

Een gemiddelde sportclub heeft veel samenwerkingspartners om bijvoorbeeld faciliteiten op peil te houden of invulling te geven aan een groeiend aantal maatschappelijke vragen die gesteld worden aan een club. In de moderne topsport kun je geen topresultaten meer behalen als in je in de ondersteunende infrastructuur niet optimaal samenwerkt met een grote diversiteit aan partners. En wat te denken aan het in beweging krijgen van kinderen in een achterstandswijk, dan heb je al snel sportverenigingen, scholen, gemeente en commerciële sportorganisaties nodig.

Binnen het domein van sport en bewegen zien we in deze samenwerkingsrelaties vaak de houding: ‘hup, aan de slag, laten we vooral niet te moeilijk doen, want we willen allemaal vooruit toch’. Het mooie aan deze actiegerichte insteek is dat dit leidt tot een grote diversiteit aan samenwerkingsverbanden waarin mensen vol enthousiasme, dadendrang en vanzelfsprekendheid aan de slag zijn. Snel praktische initiatieven op poten krijgen lukt vaak goed.

Als de samenwerkingsvraagstukken echter complexer worden dan zien we vaak dat deze natuurlijke neiging tekort schiet en leidt tot frustratie bij betrokkenen. Een divers sport- en beweegaanbod voor elkaar krijgen in een regio, jongeren met sociale problematiek aan het sporten krijgen of in een context veel uiteenlopende belangen topsporters ondersteunen is enorm uitdagend. Naïef samenwerken met een plan en afspraken op een bierviltje en een verondersteld onderling vertrouwen is dan niet genoeg.

Vanuit Common Eye hameren we bij deze complexe opgaven om een zorgvuldige aanpak. In deze aanpak besteed je tijd aan de vijf condities voor kansrijke samenwerking. Het past daarin om ook aandacht te geven aan het gezamenlijke proces, tijd te investeren in het onderlinge gesprek en het maken van heldere spelregels en afspraken.

Sparren over
jouw vraag?

Neem dan contact op met
Tim Dees

Tim