Samenwerken doen

Hoe zorg je ervoor dat je samenwerking slaagt? Hoe maak je een samenwerking kansrijk? Het is een gezamenlijke zoektocht om daarvoor de juiste voorwaarden te scheppen. Common Eye ontwikkelde een samenhangende manier van kijken die je organisatie houvast biedt. Het gaat om de volgende vijf invalshoeken op samenwerken:

1) werken aan een gedeelde ambitie
2) recht doen aan belangen
3) ontwikkelen van een constructieve dialoog
4) professioneel organiseren van de samenwerking
5) vormgeven van een betekenisgevend proces.

Deze vijf gezichtspunten vormen de basis van onze advisering in samenwerkingsprocessen. Wij ondersteunen je vanaf het prille idee tot en met het evalueren en verbeteren. Zo helpen wij bij partnersearch: welke organisaties zijn voor jou interessant om mee samen te werken voor het bereiken van de organisatiedoelstelling? Als je dat weet, is het belangrijk om een gezamenlijke ambitie en taal te ontwikkelen. Wat willen partijen met elkaar bereiken en wat komt eenieder halen en brengen? We helpen je vervolgens het proces professioneel te organiseren en betekenisvol te laten zijn. Dit is ons ‘common eye‘ op samenwerken. Wij beginnen vaak met een beknopte training om ervoor te zorgen dat iedereen die betrokken is bij het samenwerkingsproces dezelfde begrippen hanteert.

Meer weten over onze dienstverlening, onze aanpak of onze expertise? Neem dan contact met ons op.