Zoek
Sluit dit zoekvak.

5 vragen aan Esther Klaster

Wie zijn de mensen achter ons bureau? Maak kennis met Esther Klaster. Ruim 10 jaar zit zij in het adviesvak. Esther mag zich gerust specialist noemen in regionale samenwerkingen in het onderwijsdomein. In haar vrije tijd is ze graag bezig met moestuinieren. Wil je meer weten over Esther? Ze geeft antwoord op enkele vragen.

Esther Klaster werkt zeven jaar bij Common Eye en richt zich op de onderwijssector, van primair tot hoger onderwijs. In het onderwijs spelen grote maatschappelijke vraagstukken. Denk aan leerlingendaling, lerarentekorten en kansgelijkheid. Een school(bestuur) kan deze vaak ingewikkelde vraagstukken niet alleen oplossen. Dit vraagt om regionale samenwerking.

Het is geen toeval dat Esther zich vooral inzet voor regionale samenwerkingen in het onderwijsdomein. In 2015 is ze cum laude gepromoveerd op haar proefschrift over regionale netwerken op de beleidsterreinen onderwijs en arbeidsmarkt. Daar heeft ze nog altijd profijt van vertelt ze: “Mijn onderzoek richtte zich onder meer op overlappende regionale samenwerkingen. In de praktijk is het vaak een lappendeken aan samenwerkingsinitiatieven. Het is de kunst om al die samenwerkingen goed in kaart te brengen en slim te verbinden; wat zijn de uitdagingen en hoe kunnen we de krachten bundelen in een onderwijsregio?”

Was het adviesvak een bewuste keuze en wat spreekt jou daarin aan?
“Al in het tweede jaar van mijn studie kreeg ik de opdracht een fictief adviesbureau op te richten met alles wat daarbij komt kijken. Dat vond ik zó leuk dat ik toen al wist dat ik het vak in wilde. Ik haal er voldoening en inspiratie uit om in verschillende contexten bezig te zijn. Je leert om vanuit meerdere perspectieven, over de sectoren heen, naar een vraagstuk te kijken en met een aanpak te komen. Dat biedt meerwaarde.”

Heb jij naast de onderwijsmarkt nog andere specialismes?
“Naast de ‘zachte’ kant van procesbegeleiding houd ik me ook bezig met netwerkanalyses. Dat is een kwantitatieve manier om netwerken in kaart te brengen en te visualiseren. Door netwerkdata te analyseren, kun je waardevolle informatie boven tafel halen en in beeld brengen, zoals welke subgroepen er zijn binnen een organisatie- of regionaal netwerk en welke personen of partijen een brugfunctie vervullen tussen die subgroepen. Ook kun je in beeld brengen hoe overlappende netwerken onderling met elkaar vervlochten zijn: je maakt als het ware het metanetwerk expliciet.”

Lachend voegt Esther toe: “In trainingen gebruik ik een vaak een netwerkvisualisatie van mijn eigen geitenkudde. Op basis van dat voorbeeld verkennen we de principes van de sociale netwerktheorie: wat kunnen we hiervan leren en hoe kunnen we dit toepassen in onze eigen samenwerkingspraktijk?”

Esther
Esther Klaster

“Het onderwijsstelsel pas je niet zomaar aan. Oplossingen kunnen we wel bedenken maar welke stappen zet je daarin, is er voldoende vertrouwen en hoe krijg je stakeholders mee?”

Waarom werk je bij Common Eye?
“Ons werk gaat altijd over samenwerken. Voor mij is het de perfecte combinatie van advieswerk en inhoudelijk samenwerken. Daarnaast vind ik het gaaf dat we als bureau het samenwerkingsvak verder brengen door onze kennis te delen via onze boeken, spellen, tools en materiaal dat we in ons werk gebruiken. Dit maakt het mogelijk te reflecteren op je vak.”

Waar liggen volgens jou de grootste uitdagingen in je werk?
“Het onderwijsstelsel is niet per se gericht op samenwerkingen. Denk aan financiering of beoordeling. Die zijn gericht op scholen, besturen en sectoren. Maar de uitdagingen, zoals de eerder genoemde maatschappelijke vraagstukken, zijn te groot om ze als school of bestuur in je eentje op te lossen. Het stelsel pas je niet zomaar aan. Hoe kunnen we daarom de beste condities creëren voor een samenwerking? Oplossingen kunnen we wel bedenken maar welke stappen zet je daarin, is er voldoende vertrouwen in elkaar en hoe krijgen we stakeholders mee? De uitdagingen zitten hem vaak op het vlak van samenwerken. Het is fijn om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.”

Vertel iets over jezelf wat (bijna) niemand weet.
Daarover hoeft Esther niet lang na te denken: “Ik ben fervent moestuinier! In mijn vrije tijd werk ik aan een moestuinboek dat dit najaar verschijnt. Voor Buitenleven Magazine schrijf ik columns en ik geef workshops over moestuinieren en conserveren van voedsel. Af en toe herkennen klanten mij van Eigen Huis & Tuin waaraan ik een enkele keren heb meegedaan. Maar ik vind het vooral heerlijk om op onze miniboerderij met kippen, geiten en de eetbare tuin m’n hoofd leeg te maken. Een mooie afwisseling met mijn werk.”