Zoek
Sluit dit zoekvak.

Hoe toon jij leiderschap in een samenwerking?

In de training Leiderschap in samenwerken leer je hoe je kan interveniëren

Herken jij het? Je zit middenin een samenwerking en er zit geen vaart in of het loopt anders dan gedacht. Partijen komen afspraken niet na omdat ze vanuit hun organisatie andere belangen hebben. Er is onvrede over de verschillende verwachtingen. Onze tweedaagse training Leiderschap in samenwerken biedt jou handvatten om weer beweging in de samenwerking te krijgen. Lees meer over wat je van de training mag verwachten.

De training Leiderschap in samenwerken springt in op samenwerkingen en netwerken over de grenzen van de organisatie heen. Als deelnemer krijg je handvatten om de samenwerking beter te begrijpen hoe jij op dat moment het beste kan handelen om er weer beweging in te krijgen.

Voor wie is de training vooral interessant en waarom?
Mensen die te maken hebben met (complexe) samenwerkingsverbanden. We onderscheiden twee rollen. Je hebt een leidende rol en bent netwerkleider, projectleider of kwartiermaker. Of je zit vanuit je functie regelmatig aan een samenwerkingstafel, maar je hebt geen leidende rol. Ook vanuit die rol ben je op zoek naar meer regie en impact.
De deelnemers komen uit allerlei sectoren en juist dat maakt het interessant. Door de uitwisseling van ervaringen uit verschillende branches leren de deelnemers veel van elkaar. Ook ga je werken met je eigen casuïstiek.

Wat zijn de belangrijkste leerdoelen van de training en hoe praktisch is de training?
Ons doel is dat de deelnemers direct met de kennis aan de slag kunnen. Uiteraard krijg je een theoretische basis. Vervolgens gaan we snel aan de slag met je eigen praktijk. Hoe kunnen modellen je houvast geven in je eigen casuïstiek en wat vraagt dit van jou aan persoonlijk handelen? Dit doen we aan de hand van het Samenwerkingsmodel van Common Eye.
In de training vergroot je je handelingsrepertoire, leer je hoe je kunt interveniëren in een samenwerking en werk je aan je persoonlijke leiderschap. In feite zijn er drie stappen: weten, begrijpen en toepassen.

Loopt het stroef? Weet dan hoe je vanuit jouw positie het gezamenlijke gesprek opent en anderen uitnodigt om eraan deel te nemen

Een samenwerking kent geen hiërarchie. Daarom draait het om persoonlijk leiderschap. Kan iedereen werken aan z’n eigen leiderschap?
Ons uitgangspunt is inderdaad dat er geen hiërarchie is in een samenwerking. Dat doet een groot beroep op ieders leiderschap. Daarvoor is geen blauwdruk en ziet er voor iedereen anders uit. Als jij weet hoe het er voor jou uitziet, kun je dit ook bewust inzetten. Daarom stellen we vragen als: welke waarde voeg je toe? Hoe pak je regie? Durf je de plek der moeite op te zoeken, lastige gesprekken aan te gaan en hoe doe je dat? Tijdens de training ervaar je dat iedereen een bijdrage heeft. Samenwerken is een collectief proces. Loopt het stroef? Weet dan hoe je vanuit jouw positie het gezamenlijke gesprek kan openen en anderen uitnodigt om eraan deel te nemen.

Met welke ontwikkelingen en veranderingen hebben we de laatste tijd te maken in samenwerkingen?
Om maatschappelijke vraagstukken op te lossen is het niet meer de vraag of een samenwerking nodig is, maar hoe de samenwerking kan bijdragen aan een goede oplossing. We zien een verschuiving van kleinere allianties naar complexe netwerken en samenwerkingsverbanden. We kunnen er niet meer omheen: er wordt steeds meer maatschappelijke waarde gecreëerd in deze netwerken. De training geeft jou handvatten om een samenwerking en de rollen daarin te doorgronden om vervolgens te kunnen handelen.

Trainingsdata

De volgende training Leiderschap in samenwerken is op 11 en 12 juni 2024. Wil je meer weten? Klik hier.

 

Sparren met trainer Reinanke Haagsma?

Reinanke Haagsma Common Eye