Zoek
Sluit dit zoekvak.

Af en toe moet het schuren om verder te komen

Door mijn achtergrond en ervaring heb ik snel zicht op wat er speelt

Mijn ervaring is dat, ondanks de positieve intenties, samenwerken niet altijd vanzelf gaat en er zelfs conflicten kunnen ontstaan.

Mijn overtuiging is dat het ook af en toe moet schuren om samen verder te komen. Sterker, een conflict kan ook functioneel zijn. Door goed om te gaan met een conflict of een negatieve dynamiek kan het juist een positief effect hebben op de samenwerking. Immers, ‘zonder wrijving geen glans’.

Door mijn medische achtergrond te combineren met de opgedane kennis en ervaring op gebied van samenwerking en mediation, ben ik in staat gesprekken op een constructieve manier te begeleiden en ervoor te zorgen dat partijen samen tot een oplossing komen, die past bij wat zij beiden belangrijk vinden. Ik heb een onafhankelijke en mensgerichte blik, ben soms confronterend waar nodig en breng graag structuur en overzicht in het proces.

Van een niet lopende samenwerking tot conflict

Je kan bij mij terecht met de volgende vragen:

  • Als de samenwerking niet goed loopt en het lukt jullie zelf niet om erachter te komen waar het nou precies door komt.
  • Als er sprake is van strubbelingen en verhoogde waakzaamheid en jullie willen niet dat het escaleert.
  • Als er sprake is van een conflict, er moet een oplossing komen en er is nog geen behoefte aan een harde juridische aanpak.
  • Wanneer je als partij in een conflict terecht bent gekomen en je wil advies hoe je op te stellen en welke stappen je moet nemen om tot een gedragen oplossing te komen.

En als je twijfelt, neem gerust even contact op. Dan kijken we samen wie en wat je het beste kan helpen.

Juist door wrijving glans creëren!

Ik geloof er echt in dat als je in geval van onenigheid of conflict het juiste gesprek voert en oog hebt voor elkaars belangen, er veel ruimte is om samen tot een gedragen oplossing te komen. We zien dat wanneer een conflict wordt bijgelegd door mediation of een daarop lijkende aanpak, dit in het algemeen een verbeterde verstandhouding tussen partijen tot gevolg heeft. Het samen komen tot een oplossing dat in belang is voor alle partijen heeft vaak een niet te onderschatten waarde.

Betrokken en neutraal

Mijn aanpak kenmerkt zich door neutraliteit en grote betrokkenheid bij de partijen. Ik werk graag nauw samen om te zoeken naar oplossingen, waarbij alle partijen zich voldoende gezien en gehoord voelen. Dit alles natuurlijk op basis van strikte geheimhouding. Zo werken we samen aan het vergroten van het onderling vertrouwen.

Ik heb een faciliterende stijl, dat zich kenmerkt door focus op het proces en minder op de inhoud. De inhoud zit immers bij jullie. Ik geef leiding aan het proces en help jullie je eigen overleg en/of eigen onderhandelingen te voeren. Jullie nemen zelf je beslissingen en ik richt me als mediator of procesbegeleider vooral op het goede gesprek en de effectieve communicatie.

Zullen we een intakegesprek inplannen?

Klik hier voor mijn adviseursprofiel 

Johanneke Schilthuis van Common Eye
Johanneke Schilthuis