Search
Close this search box.

Ambitie van betekenis

In iedere samenwerking is het de uitdaging om een gezamenlijke ambitie te formuleren. Een ambitie die partners inspireert en mobiliseert. Een gezamenlijke ambitie beschrijft kansen, problemen en uitdagingen die de partners alleen niet kunnen oplossen. Het is de kunst een ambitie te vinden die inspireert en tegelijkertijd aansluit bij de doelen van iedere partner. Dat blijkt in de praktijk niet eenvoudig.

Richting geven
Wat is er nodig om een samenwerking te laten slagen? Een gedeelde ambitie! Eén die richting geeft, van betekenis is voor ieder van de partners en die in het verlengde ligt van de eigen strategie. Klinkt mooi, maar het gevaar is een ambitie vol juichbegrippen en algemeenheden. Over die fraaie woorden word je het namelijk wel eens, maar wat betekenen die als je ze omzet in doelen en actie? Belangrijke vragen omtrent het formuleren van een gedeelde ambitie zijn: ‘Bereiken we samen meer dan ieder voor zich?’, ‘Wat is voor ieder van de partners betekenisvol; maatschappelijk gezien en persoonlijk?’ ‘Hoe zorgen we dat we elkaar echt begrijpen?’ Maar ook: ‘Hoe is iedere partner als gevolg van de samenwerking beter voorbereid op de toekomst en welke no-go-areas zijn er?’

Spraakverwarring en schijnsamenwerking
Door de verschillende individuele ambities en de diversiteit van partners is er in ieder samenwerkingsverband sprake van spraakverwarring. Vaak denk je dat je elkaar begrijpt, zolang je maar in algemene termen en klinkende volzinnen blijft praten. Maar als die worden ontleed en uitgediept, blijken de uitleg en de bedoeling heel verschillend. Het is de kunst ervoor te zorgen dat partijen elkaar echt gaan begrijpen. Doorvragen dus. Wanneer een ambitie onvoldoende gedeeld is, ligt schijnsamenwerking op de loer. Partijen komen dan wel regulier samen, maar van werken is nauwelijks meer sprake. Of het samenwerkingsteam werkt hard, maar iedereen voelt dat de steun voor de samenwerking wegloopt. Dit soort schijnsamenwerkingen kosten tijd, geld en energie en zijn frustrerend. Een gedeelde, uitgewerkte ambitie waarin alle partijen zich herkennen, voorkomt schijnsamenwerking.

Halen en brengen
Bovendien moet er sprake zijn van een balans tussen wat partijen komen halen en wat ze komen brengen. Een goede gezamenlijke ambitie beschrijft wat partijen er individueel en gezamenlijk beter van worden. Het vertelt wat partijen bereid zijn aan tijd, geld en kennis in het samenwerkingsverband te stoppen. Beloven kan iedereen, het gaat in samenwerken om echte verbondenheid. Ten slotte kan een ambitie niet zonder daden. Een goede ambitie verleidt, daagt uit en legt vast dat partijen de samenwerkingsafspraken ook echt uitvoeren. Anders gezegd: A = B x C x D.

Ambitie = Belofte x Commitment x Doen

KANS!
Als je in een samenwerking je streefbeeld levend houdt, is dat een bron van inspiratie. Dit vraagt natuurlijk veel aandacht voor de onderlinge relaties. Juist door de ambitie te vertalen naar kansrijke acties die je samen oppakt, gaat deze leven. Als professionals, managers en bestuurders het gevoel krijgen dat de samenwerking klopt en tot actie leidt, stimuleert het hen ermee verder te gaan en daadkrachtig op te treden.

“Beloven kan iedereen, het gaat in samenwerken om echte verbondenheid.”