Search
Close this search box.

Blogserie Regionale netwerken en Corona – Blog 4: In de strijd

Het vierde blogartikel in deze reeks blogs waarin we een ‘wimperanalyse’ beschrijven van websites van regionale netwerken en hun rol tijdens de afgelopen maanden in de coronatijd.

In actie voor beschermingsmiddelen

Eén van de vier regionale netwerken die vol in actie is gegaan tijdens de Coronacrisis is Stichting Transmurale Zorg (STZ), een ondersteuningsorganisatie voor zorgaanbieders in de regio Haaglanden. We keken met directeur Lisette van den Heuvel terug op de afgelopen maanden: “We zijn er niet voor niets als netwerk.” Het eerste dat STZ op poten zette was de zoektocht naar voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Er werd in korte tijd een grote actie opgezet om mondkapjes en andere zaken te verzamelen. En daarbij zette STZ haar hele netwerk in: social media werd vol aangezet en het MKB, ADO Den Haag en bekende Hagenaren werden ingeschakeld om zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan het initiatief te geven. De medewerkers van het bureau van STZ draaiden overuren om alles in goede banen te leiden. Dit alles resulteerde in een opbrengst van 40.000 mondkapjes en andere beschermingsmiddelen voor de zorg, veel persaandacht en veel waardering vanuit het veld.

Dicht achter de frontlinie

Voor deze actie onderhield STZ contact met de GHOR en dat bleek een gouden combinatie. Waar de GHOR expert bleek op het bestrijden van de crisis, hadden ze in de beginfase nog minder zicht op de zogenaamde ‘’witte keten’’ en de partijen die daarbinnen actief waren.. Als verbinder pur sang heeft STZ hier haar rol gepakt en in nauwe samenwerking met de GHOR gewerkt. Waar de zorgorganisaties eerst vooral op hun eigen organisatie en sector gefocust waren, heeft STZ een Covid- bestuursvergadering geïnitieerd en zo de bestuurders over de hele keten heen weer gezamenlijk om de tafel gekregen. Lisette geeft aan dat het te begrijpen is dat partijen in crisistijd eerst zelf hun zaken op orde willen hebben. Daarnaast was de crisisstructuur opgeknipt in sectoren. Het is juist dan van belang dat er een onafhankelijke partij opstaat die de focus op de gehele keten legt en sectoren in de regio bij elkaar brengt.

De lijntjes met de GHOR en ook met de ROAZ waren gedurende de crisis kort. Zo werd door STZ de verbinding gemaakt met partijen voor de eventuele inrichting van een zorghotel. Daarnaast ontwikkelde STZ vanuit haar expertise op Dementie en Palliatieve zorg protocollen voor deze doelgroepen. Deze werden via het landelijk netwerk dementie en het landelijk netwerk palliatieve zorg al snel landelijk gedeeld en opgepakt.

Samenwerken en verbinden

STZ heeft vooral veel haar makelaarsrol opgepakt vertelt Lisette: de bestaande samenwerking weer aangezwengeld, lijntjes gelegd met de frontlinie, de andere netwerken in de regio aangesproken op hun rol in deze crisis én het netwerk buiten de zorg betrokken om zoveel mogelijk resultaat te bereiken. Zowel horizontaal, op bestuurlijk niveau, als verticaal, met de professionals op de werkvloer, werd continu geschakeld. “We zijn gaan doen en handelen”

De succesfactoren

Wat maakte nu dat STZ zoveel heeft kunnen betekenen deze maanden? We hebben Lisette naar de succesfactoren gevraagd.. “Het belangrijkste? Je eigen plek als netwerk serieus nemen, je moet er gaan staan” zegt Lisette, en dat heeft ze ook proberen over te dragen aan de andere buur-netwerken in de regio. Juist in tijden van crisis moet je samenwerken, maar het is zo verleidelijk om dan de focus te leggen op de eigen organisatie en sector. Wat ook geholpen heeft is dat gestart is met een concrete actie, handen uit de mouwen steken en aan de slag. Dit heeft zichtbaarheid gegeven en resultaat laten zien. En maakte dat bestuurders, gemeenten en Tweede Kamerleden contact met STZ gingen zoeken in crisistijd.

Een belangrijke factor voor succes bleek de organisatie van STZ met een stevig bureau en medewerkers die aan de slag wilden en bereid waren om er dag, avond en weekend voor te gaan.. Er was capaciteit die direct is ingezet voor de mondkapjes actie en de ontwikkeling van protocollen. Maar er zijn ook medewerkers gedetacheerd naar ZorgZijn Werkt om bij te dragen aan de zoektocht naar voldoende personeel. En tot slot de rol van Lisette als directeur, zij heeft lef en leiderschap getoond in deze crisis door gewoon te gaan doen. “We hebben af en toe best een grote broek aan getrokken, maar het leek belangrijk en kloppend vanuit onze missie om deze rol te pakken”.

Regionale NetwerkBlogs Common Eye

Al meerdere jaren begeleidt en ondersteunt Common Eye regionale netwerken in hun oprichting en doorgaand optimaliseren van deze samenwerking. Wij organiseren met enige regelmaat bijeenkomsten voor de netwerkleiders uit onze eerdere opdrachten om met hen samen steeds meer en beter de kennis en werkende principes van regionale netwerken te begrijpen, te beschrijven en te delen met het veld. Deze reeks blogs is onderdeel van die gezamenlijke ontdekkingstocht. We beschrijven onze ‘wimperanalyse’ van websites van regionale netwerken, pakken er een aantal opvallende netwerken uit voor een wat diepere verkenning, zoeken naar generieke afwegingen (als ze bestaan) en sluiten de reeks af met onze eerste leidraad en overdenking over hoe nu verder.