Skip to content

Janneke Steijns

Als student gezondheidswetenschappen fascineerde het stelsel van zorg en het sociaal domein in Nederland Janneke al enorm. Al die partijen die met hun verschillende belangen, samen streefden naar betere zorg.
“Het zijn soms ingewikkelde puzzels, maar als adviseur probeer ik partijen met elkaar te verbinden rondom een gezamenlijke ambitie; met aandacht voor ieders belangen. Die balans creëert kansen om met elkaar tot oplossingen te komen voor ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken in ons land.
Flinke uitdaging
De druk op de zorgmarkt neemt fors toe, door de stijgende zorgvraag en de afnemende budgetten. Met de ene na de andere beleidsverandering en wijzigingen in ons zorgstelsel als gevolg. Dat dwingt organisaties een andere koers te gaan varen. Samenwerken met elkaar binnen allianties, ketens en netwerken lijkt vaak het passende antwoord, maar dat blijkt in de praktijk nog een flinke uitdaging.
Oprecht gesprek
Als adviseur heb ik de afgelopen jaren veel van deze samenwerkingsverbanden begeleid. Niet alleen op bestuurlijk en beleidsmatig niveau, maar ook op de werkvloer. Tussen professionals dus. Ik geloof in het oprechte gesprek tussen partijen. Een gesprek waarin men met elkaar in openheid durft te spreken over de gezamenlijke ambitie om het goede te doen voor de burger enerzijds en de belangen van de eigen organisatie anderzijds. Op zoek naar de meerwaarde van samenwerken, voor mensen én organisaties.
De zorg en het sociaal domein zijn mijn habitat, maar ik heb de afgelopen jaren ook in andere markten de kracht van samenwerken ervaren. Daar waar maatschappelijke vraagstukken spelen, biedt ons ‘common eye’ op samenwerken vaak een goede stap richting een gezamenlijke oplossing!”

Kan ik iets voor jou betekenen?

Janneke

Voorbeeld van een project

Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg

De betrokken organisaties waren bezig met een pilot waar eerstelijnsverpleegkundigen vanuit gezondheidscentra en/of huisartspraktijken werden ingezet voor de zorg voor…

Mijn publicaties