Janneke Steijns

Na vijftien jaar in het vak, is haar overtuiging waarom zij partijen helpt om beter samen te werken, niet veranderd. Als student gezondheidswetenschappen fascineerde het stelsel van zorg en het sociaal domein adviseur Janneke Steijns al enorm. “Al die partijen met verschillende belangen streven allemaal naar betere zorg voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Daar doe ik het voor.”

“We zien dat de druk op de zorgmarkt de laatste jaren enorm toeneemt, onder andere door de stijgende zorgvraag en afnemende budgetten. Met de ene na de andere beleidsverandering en wijzigingen in ons zorgstelsel als gevolg. Dat vraagt om een nieuwe koers. Samenwerken met elkaar binnen allianties, ketens en netwerken lijkt vaak het passende antwoord, maar dat blijkt in de praktijk nog een flinke uitdaging.”

Het goede gesprek

Als adviseur heb ik de afgelopen jaren veel van deze samenwerkingsverbanden begeleid. Niet alleen op bestuurlijk en beleidsmatig niveau, maar ook op de werkvloer. Tussen professionals dus. Ik geloof in het oprechte gesprek tussen partijen. Een gesprek waarin men met elkaar in openheid durft te spreken over de gezamenlijke ambitie om het goede te doen voor de burger enerzijds en de belangen van de eigen organisatie anderzijds. Op zoek naar de meerwaarde van samenwerken, voor mensen én organisaties. Mijn rol? Ik faciliteer hen om te komen tot dat goede gesprek. Dat betekent reflecteren, samenvatten en vooral zorgen dat men goed naar elkaar luistert.

Expert

De laatste jaren heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden van samenwerkingstrajecten tussen eerstelijnszorgorganisaties. Hoe kunnen huisartsen slimmer, beter en anders met elkaar samenwerken? Niet alleen onderling, maar ook met grote externe partijen zoals ziekenhuizen? Hoe kunnen huisartsen in de regio een aanspreekbare organisatie zijn voor andere partijen? Doordat ik me vrijwel dagelijks met deze vraagstukken bezighoud, ben ik inmiddels op landelijk niveau een van de experts op dit terrein.

Van adviseur naar coach

Om nog meer verdieping aan te brengen in mijn advieswerk en me te blijven ontwikkelen, heb ik onlangs de opleiding Executive Teamcoaching aan de VU in Amsterdam gevolgd. Het belang van groepsvorming — dicht op de mens — fascineert me mateloos. In een team waar (een verstoorde) groepsdynamiek een belangrijke rol speelt, zet ik nu ook die expertise in. Dat wordt vaak als waardevol en als een meerwaarde ervaren. Was ik voorheen vooral scheidsrechter aan tafel, ben ik nu ook coach. Daarnaast zet ik mijn kennis en ervaring op het gebied van samenwerken graag breder in, ook buiten het domein van de zorg, en geef ik bijvoorbeeld workshops over samenwerken of ben ik dagvoorzitter.

Zelf doen

De projecten waaraan ik werk, zijn vaak kortdurend. Daarin schuilt voor mij ook een belangrijke waarde: ik wil partijen snel samenwerkingsvaardig maken. In een paar sessies mensen op weg helpen en weer loslaten. Want uiteindelijk moeten ze het zelf doen.”

Kan ik iets voor jou betekenen?

Janneke Steijns