Zoek
Sluit dit zoekvak.

Dilemma’s, leervragen en twijfels mogen er zijn

Dilemma's, leervragen en twijfels mogen er zijn

Even voorstellen: Astrid van Dijk

Als voormalig bestuurder, met inmiddels meerjarige advieservaring, herken ik de vraagstukken waarmee bestuurders en directeuren van zorginstellingen geconfronteerd worden. Link naar profiel adviseur. Eindverantwoordelijkheid dragen als bestuurder verkleint regelmatig de vrije omgeving waarin je open over de bestuurlijke of persoonlijke dilemma’s te kunt sparren.

Mensen die zelf reflectief willen zijn en daar een spiegel nodig hebben boeien mij

Juist in dergelijke posities je dilemma’s willen delen, het twijfelen verder te verkennen en je eigen kritisch denkvermogen op te rekken zie ik als kracht om door te groeien in je bestuurlijke rol. Ik bied graag die ruimte om daar mee aan de slag te gaan. Mijn insteek is om tijdens de sessies de samen met je te reflecteren, onderzoeken en aan te moedigen door kritische vragen stellen. Naast mijn kwalificatie als coach (EQA-keurmerk, verstrekt door NOBCO) en kennis ven verschillende coaching technieken, heb ik mijn ruime ervaring in vele sectoren van de zorg. Ik ben als persoon oprecht geïnteresseerd om samen met jou een weg te vinden in de moeilijke situaties.

Besturen van zorgorganisaties wordt toenemend complexer en stelt hoge eisen aan persoonlijk leiderschap

Het reflecterend, innoverend en samenwerkingsvaardig vermogen van bestuurders wordt toenemend vereist. De toppositie brengt met zich mee dat in de functie het kunnen, weten en beslissen verwacht wordt en er minder vanzelfsprekende ruimte is voor overdenking en stellen van vragen. In de toppositie wordt veel gevraagd van de mens achter de bestuurder en het omgaan met vele assen van belangen rond vraagstukken. Daar waar het schuurt of knelt met je eigen stijl en manier van doen ontstaan de vragen voor coaching.

Uitnodiging tot reflecteren

Het gebrek aan de vrije groeiomgeving voor directeuren en bestuurders motiveert mij om in coaching trajecten juist wel die neutrale en uitnodigende gespreksomgeving aan te bieden, waar dilemma´s, leervragen en twijfels rond het beste bestuurlijke handelen er mogen zijn.

Analyserend luisteren en verhelderen

Mijn coaching stijl is oprecht en betrokken. Dat begint met luisteren en uiteenrafelen wat je eigen dilemma’s zijn, tot en met de confrontatie met niet werkzame patronen in denken en handelen. We zoeken samen naar je eigen koers en handelingskracht. 

 

Zullen we een intakegesprek inplannen?

Klik hier voor mijn adviseursprofiel 

Astrid van Dijk Common Eye
Astrid van Dijk