Search
Close this search box.

>

Een goede samenwerking begint bij jezelf

Dit is een passage uit het handboek ‘Samen met netwerkpartners op weg naar een gezinsgerichte aanpak taalvaardigheid’ van SCHUNCK Bibliotheek. Het volledige handboek lees je hier. Benieuwd naar de rol van Common Eye? In deze casus lees je er alles over. 

Om goed te kunnen samenwerken, moet je goed weten wat je wilt bereiken, wat je belangrijk vindt, waar je van bent en waar je niet van bent. Een belangrijke les voor iedere partij die een samenwerking wil aangaan. In een samenwerkingsproces is immers veel onzeker: de stappen die partners met elkaar gaan nemen en wat daar precies uitkomt. Dat valt niet op voorhand uit te stippelen. Het helpt dan om als organisatie vooraf te investeren in een heldere visie, zodat je eenduidig het gesprek kan aangaan met netwerkpartners.

Om deze reden heeft SCHUNCK Bibliotheek veel geïnvesteerd in een intern traject, alvorens in contact te treden met netwerkpartners. In dat interne traject zijn betrokken collega’s veelvuldig bij elkaar gekomen om na te denken over hun visie op het gezinsgericht werken aan taal. Ze gingen aan de slag met vragen als: hoe zien wij onze rol in het ontwikkelen van taalvaardigheid bij gezinnen? Wat zou onze unieke bijdrage zijn? Kunnen wij die bijdrage tastbaar maken, zodat samenwerkingspartners en ook gezinnen weten wat ze van ons kunnen verwachten? Maar ook: waar zijn we niet goed in, wat ligt buiten onze expertise en waar hebben wij écht andere partijen voor nodig? En: waarom doen we dit eigenlijk? Wat is de betekenis hiervan voor de bibliotheek als organisatie? Wat als het niet doorgaat bijvoorbeeld? 

Dit zijn vragen die vaak aan bod komen in gesprekken over samenwerking, en om die reden denkwerk vooraf vragen. 

Samenwerking begint bij jezelf