Zoek
Sluit dit zoekvak.

Effectieve regionale netwerken

In Bestuurswetenschappen is een artikel geplaatst van Esther Klaster over haar onderzoek naar top-down gestimuleerde netwerken op onderwijs- en arbeidsmarktgebied. In dit artikel beschrijft zij vier strategieën om te komen tot effectievere, regionale netwerken.

Regionale netwerken worden veelvuldig door het Rijk gestimuleerd als manier om nationale doelstellingen te vertalen in regionale acties. Tegelijkertijd ontstaan er steeds meer regionale netwerken van onderaf. Het wordt, kortom, druk in de regio. Dit artikel beschrijft een studie naar regionale netwerken die vanuit de rijksoverheid tijdelijk worden gestimuleerd om complexe vraagstukken op het onderwijs- en arbeidsmarktdomein aan te pakken. We zoeken antwoord op de centrale vraag op welke wijze het stimuleren van regionale samenwerking door de centrale overheid effectief is in te zetten.

Dertien netwerken zijn met interviews, vragenlijsten en sociale netwerkdata bestudeerd. De resultaten laten zien dat er in deze top-downgestimuleerde netwerken een spanningsveld bestaat tussen het behalen van kortetermijnresultaten en het opbouwen van samenwerkingsrelaties, en dat gevoelde urgentie in de regio een belangrijke voorwaarde voor succes is. Dit pleit voor het meer van onderaf mee laten bepalen van de beleidsagenda en het tempo. Bovendien bleek tussen de schijnbaar afzonderlijke netwerken een sterke overlap te bestaan, zowel thematisch als qua personele bezetting, welke kansen biedt voor het creëren van synergie. Deze bevinding pleit voor het benutten van deze ‘metanetwerken’ bij de vorming van netwerken. Beide noties leiden tot enkele strategieën voor het effectiever benutten van regionale netwerken.