Search
Close this search box.

Essay: met de opgave verbonden

Auteurs Edwin Kaats en Manon de Caluwé organiseren in het najaar een informeel rondetafelgesprek over opgavegericht samenwerken. Ben jij geïnteresseerd om van gedachten te wisselen over het onderwerp? Stuur dan een email naar info@commoneye.nl. Edwin of Manon neemt dan contact met je op voor verdere informatie.

Veel actuele maatschappelijke vraagstukken vragen van partijen dat zij de krachten bundelen.
Dat daagt hen uit om zich met elkaar te verbinden rondom opgaven die zij delen met andere organisaties. Organisaties worden zich steeds meer bewust van de noodzaak maatschappelijke opgaven centraal te stellen in hun handelen en de implicaties hiervan te aanvaarden.

We zien een breed palet aan netwerkachtige organiseervormen waarmee mensen en organisaties experimenteren om opgavegerichter en in het verlengde hiervan meer gefocust, wendbaar en onderling verbondente zijn. Opgavegericht samenwerken is een andere aanpak dan de institutionele benadering van samenwerken die ons zo vertrouwd is. Het vraagt om nieuw handelingsrepertoire dat we nog niet helemaal overzien.  Met het onderzoeken van de kenmerken van netwerken zijn we eigenlijk begonnen bij de staart van het vraagstuk, bij het instrumentarium dat een dieperliggend doel dient en dat aanknopingspunten opleverde voor onze zoektocht.

Dit essay is de weergave van die zoektocht en geeft handvatten aan mensen en organisaties die effectiever willen worden in samenwerken aan maatschappelijke opgaven.

Lees het essay hier.