Zoek
Sluit dit zoekvak.

Welke ambities pak je op in een netwerk?

Een netwerk krijgt een gezicht door de dingen die zij concreet gaat doen. Een belangrijk kenmerk van het werken in netwerken is dat niet elke actor binnen het netwerk aan elke ambitie meewerkt. Je kunt altijd besluiten om bepaalde activiteiten binnen het netwerk wel of niet te doen, afhankelijk van je voorkeuren en competenties. Dat kunnen projecten, pro­gramma’s, evenementen, gezamenlijke activiteiten zijn. Een gezamenlijke agenda voor het netwerk geeft daarbij houvast. Je kunt deze maken door de onderwerpen, vragen, issues etc., waaraan deelnemers willen werken, in kaart te brengen.

Hoe pak je dit aan? Start met een brainstorm over alle mogelijke on­derwerpen, vragen en issues, en zet die op een rij. Laat iedereen bepalen wat hij per onderwerp wil: weten, meedenken, meedoen of meebepalen. Je kan daarvoor onderstaande figuur gebruiken. Laat de deel­nemers hun naam op de juiste plek zetten bij elk van de onderwerpen. Dit geeft een eerste inzicht in de relevantie van ieder onderwerp voor elke deelne­mer. Daaropvolgend kun je in gesprek: wie wil met wie aan de slag? Dit kan direct, maar je kunt het ook even laten bezinken en er op een later moment op terugkomen. Zo kunnen alle deelnemers aan het netwerk een goede afweging maken aan welke ini­tiatieven met welke inzet ze willen deelnemen. Dat maakt de kans op een gedragen agenda en maximaal commitment van de deelnemers groter.

Wil je meer weten over het werken in en met netwerken?
Op basis van hun ervaringen als procesbegeleider, adviseur en deelnemer hebben Common Eye-adviseurs Nikki Willems en Edwin Kaats – samen met Renee Linck – een boek geschreven over het effectief werken in én met netwerken. Je kunt het boek hier bestellen of een aantal pagina’s inzien.