Zoek
Sluit dit zoekvak.

Het verhaal van 10 jaar Common Eye

Wat als we ons helemaal richten op samenwerkingsvraagstukken, wat zou dat betekenen en kan dat eigenlijk wel…?
10 jaar geleden was dat de vraag die we onszelf stelden. Superspannend was het om een adviesbureau te beginnen dat gespecialiseerd is in één onderwerp dat destijds veel minder belangrijk was dan tegenwoordig het geval is. Inmiddels zijn wij 10 jaar verder en dat maakt ons trots, dankbaar en bescheiden.

Trots, omdat het ons met alle collega’s binnen Common Eye, met partners en opdrachtgevers is gelukt om het vak samenwerken verder te professionaliseren. We hebben de afgelopen jaren met elkaar boeken geschreven, podcasts gemaakt en een online platform met kennis over samenwerken gebouwd. Alles met de doelstelling om ‘samenwerken’ beter te begrijpen, alle vragen en uitdagingen die erbij komen kijken beter te snappen en de kennis en ervaring die wij opdoen te delen met iedereen die we in ons netwerk kennen. Ook trots, omdat we in de 10 jaar gegroeid zijn van een clubje van vier naar een adviesbureau van meer dan 30 mensen waarbij Common Eye in de zorg, onderwijs, lokale overheden, ruimtelijke ordening en daarbuiten een bekende naam is geworden. Dat hadden we 10 jaar geleden nooit gedacht en zelfs niet als doelstelling geformuleerd, maar is iets waar wij erg trots op zijn.

Dankbaar, omdat we hebben kunnen groeien en ontwikkelen dankzij al de mooie, complexe, gave, spannende en uitdagende vragen die onze opdrachtgevers ons de afgelopen jaren hebben gesteld. Hun vertrouwen in onze kennis, expertise en vaardigheden heeft geleid tot onze groei. Dat we een bijdrage hebben mogen leveren aan zoveel vraagstukken die echt gaan over de toekomst van Nederland is geweldig. Ook dankbaar dat we als Common Eye’ers in goede en slechte tijden dichtbij elkaar zijn gebleven en elkaar steunden en stimuleerden, ook als sommigen van ons het persoonlijk zwaar hadden.

Bescheiden, want als specialist in één vakgebied weten we dat we veel nog niet weten. Er ligt een hele wereld buiten het vakgebied van samenwerken die we enigszins kennen, maar waarvoor wij vaak de samenwerking aangaan met specialisten. Denk aan specialisten op thema’s als veranderkunde, projectmanagement en juridische vragen. Binnen ons vakgebied is er voldoende dat nog te ontdekken is en te leren van anderen. Dat is uitdagend en vraagt om bescheidenheid. Vooral voelen we bescheidenheid, omdat onze opdrachtgevers het feitelijke werk doen. Of het nu gaat om herstel van kademuren, oncologische zorg of onderwijs, de samenwerking wordt beter maar Common Eye’ers metselen geen steen, maken geen patiënt beter en leren geen leerling lezen. Wij adviseren, begeleiden, trainen en coachen en leveren daarmee een belangrijke, maar altijd een bescheiden bijdrage.

Je helemaal specialiseren in één vakgebied kan dus. Het heeft ons in 10 jaar gebracht waar wij nu staan. Bescheiden, dankbaar en in dit jubileumjaar vooral ook heel erg trots.