Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ik geloof in het oprechte gesprek

Even voorstellen: Janneke Steijns

Het belang van groepsvorming — dicht op de mens — fascineert me enorm. Ik richt me als coach, naast mentoring, daarom vooral op teamcoaching. Ik ondersteun groepen mensen die samen aan de lat staan voor een complexe samenwerkingsopgave. Samenwerken betekent groepsdynamiek. Ik help groepen hiermee om te gaan en samen een succesvol team te zijn.

Effectief samenwerken

Het team dat verantwoordelijk is voor de samenwerking heeft een moeilijke taak met elkaar. Waarbij ook ieder zijn eigen belangen meeneemt. Ik heb als adviseur van complexe samenwerkingsverbanden veel ervaring opgedaan met teams waar (een verstoorde) groepsdynamiek of onderstroom een belangrijke rol speelt. Ik zet dit graag in om teams op weg te helpen en hen effectiever te laten zijn in hun gezamenlijke opgave. De opleiding Executive Teamcoaching die ik volgde aan de VU in Amsterdam heeft deze expertise verrijkt.

Een paar voorbeelden van vragen waarmee je bij mij terecht kan:

  • Als je als samenwerkingsteam, over de grenzen van eigen organisaties heen, vastloopt met elkaar. Als je vragen hebt over de groepsdynamiek, of als er conflicten zijn. Je kan hierbij denken aan een bestuur of stuurgroep van een netwerk, samenwerkingsverband of coöperatie.
  • Als je als team binnen een organisatie, te maken hebt met (het aansturen van) complexe samenwerkingsvraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan een bestuur binnen een verenigingsstructuur waar problemen zijn met de achterban. Of een MT dat werkt met veel externe stakeholders.
  • Als je als twee besturen, RvC’s of RvT’s gezamenlijk door een fusieproces moet komen. En dat moeizaam gaat.
  • En ook bij individuele vragen help ik je graag met mentoring: als jij zelf in een samenwerkingsverband vastloopt, inzicht wilt krijgen op je eigen handelen en meer samenwerkingsvaardig wilt worden.
Samenwerkingsvaardige teams

Ik help teams in samenwerkingsverbanden graag door deze complexe situaties heen. Probeer hen samenwerkingsvaardig te maken en hen inzicht te bieden. Ik geloof in het oprechte gesprek tussen partijen. Een gesprek waarin je open durft te spreken over de gezamenlijke ambitie enerzijds en de belangen van de eigen organisatie anderzijds. Op zoek naar de meerwaarde van samenwerken, voor mensen én organisaties. Ik help teams om te komen tot dat goede gesprek en daarbij het ongemak niet uit de weg te gaan.  

Reflectie, diagnose en interventie

Ik breng mijn kennis van samenwerken en groepsdynamica in. Help teams complexe situaties te door zien en te duiden. Door te reflecteren op wat er gebeurt en dit te refereren aan mijn eigen ervaring en kennis. Om vervolgens met interventies hun gedrag richting elkaar inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

Zullen we een intakegesprek inplannen?

Klik hier voor mijn adviseursprofiel 

Janneke Steijns Common Eye
Janneke Steijns