Search
Close this search box.

Janneke Steijns: “Iedereen moet z’n eigen leiderschap tonen”

Over samenwerkingsverbanden en de training Leiderschap in samenwerken

Janneke Steijns staat met haar voeten in de klei. In de rol van adviseur begeleidt zij vele samenwerkingsverbanden. Ook coacht ze mensen en teams in samenwerkingen en netwerken. Janneke gelooft in het echte gesprek en daarin faciliteert ze. Reflecteren, samenvatten en zorgen dat men goed naar elkaar luistert. Ze is al jaren hoofddocent van de training Leiderschap in samenwerken. We stellen enkele vragen aan Janneke over samenwerken én de training.

Waar lopen professionals in complexe samenwerkingen tegenaan?
“Samenwerkingen lopen regelmatig stroef. Er zit geen vaart in en het loopt anders dan gedacht. Er zijn afspraken gemaakt, maar partijen komen ze niet na omdat ze vanuit hun organisatie andere belangen hebben. Of er ontstaat ‘opeens’ onvrede door verschillende verwachtingen. Veel mensen ervaren dit als lastig. Er is volop kennis beschikbaar over samenwerken binnen teams en organisaties. Onze training springt juist in op samenwerkingen en netwerken over de grenzen van de organisatie heen. Je krijgt handvatten om de samenwerking beter te begrijpen en hoe jij op dat moment het beste kan handelen om er weer beweging in te krijgen.”

Voor wie is de training vooral interessant en waarom?
“Mensen die te maken hebben met samenwerkingsverbanden. We onderscheiden twee rollen: de leidende rol; vaak is dat de netwerkleider of de kwartiermaker. Of je zit vanuit je functie regelmatig aan een samenwerkingstafel, maar je hebt geen leidende rol. De deelnemers komen uit allerlei sectoren. Dat maakt het interessant. Door de uitwisseling van ervaringen leren we veel van elkaar. Persoonlijk vind ik de ontmoetingen in die twee dagen altijd bijzonder. Al snel ontstaat een hechte groep.”

Wat zijn de belangrijkste leerdoelen?
“Mijn doel is dat je als deelnemer direct met de kennis aan de slag kan. Tuurlijk geef ik een theoretische basis. Vervolgens gaan we snel naar je eigen praktijk en je eigen casuïstiek. Hoe kun je het geleerde doorvertalen naar jouw persoonlijk handelen? Met de training vergroot je je handelingsrepertoire, leer je hoe je kunt interveniëren in een samenwerking en werk je aan je persoonlijke leiderschap. Eigenlijk gaat het in drie stappen: weten, begrijpen en toepassen.”

Waarom ligt de focus op leiderschap?
“Het gaat om persoonlijk leiderschap. In een samenwerking moet iedereen z’n eigen leiderschap tonen. Er is geen hiërarchie. Iedereen moet een stapje willen zetten en het gesprek aangaan. Sommigen vinden dat lastig. Wat kan en mag ik doen, hoe kan ik van toegevoegde waarde zijn en hoe kan ik daarin een rol spelen? In de training ervaar je dat iedereen een bijdrage heeft. Samenwerken is een collectief proces. Loopt het stroef? Weet dan hoe je het gezamenlijke gesprek kan openen en anderen uitnodigt om eraan deel te nemen.”

Janneke Steijns Common Eye
Janneke Steijns

Welke ontwikkelingen ervaar jij de laatste tijd in samenwerkingen?
“Er ontstaan meer en meer samenwerkingen. Ik zie een verschuiving van kleinere allianties naar complexe netwerken, vaak met een gedeelde maatschappelijke opgave. We kunnen er niet meer omheen: er wordt steeds meer maatschappelijke waarde gecreëerd in deze netwerken. De training geeft jou handvatten om een samenwerking en de rollen daarin te doorgronden om vervolgens te kunnen handelen.”

Wil je meer weten over de training Leiderschap in samenwerken of heb je een vraag aan Janneke? Klik hier.

"Er wordt steeds meer maatschappelijke waarde gecreëerd in netwerken"