Search
Close this search box.

Top 5 artikelen samenwerken en netwerken

Het einde van het jaar nadert snel. Tijd voor lijstjes. Welke artikelen van Common Eye zijn de meest gelezen artikelen via LinkedIn? Heb je wat gemist? Hieronder vind je de top 5. Een mooie variatie aan onderwerpen met verschillende invalshoeken op samenwerken en netwerken.

1. De organisatie als onderdeel van een ecosysteem
Er is een groeiende besef bij organisaties dat zij voor de realisatie van hun ambities afhankelijk zijn van de samenwerking met anderen. Het kenmerkt de verschuiving van een stakeholdermodel – waarin percepties, belangen en behoeften van stakeholders worden meegewogen in de eigen koers – naar een ecosysteemmodel. In dit systeem creëren organisaties in samenwerking waarde en werken met anderen aan gemeenschappelijke opgaven en ambities. Een uitleg aan de hand van het Partnership Capability Model.
Lees verder

2. Kijk met een meervoudige blik naar een samenwerking
Waaraan kun je zien of een samenwerking constructief is en goed verloopt? Het is de kunst om aan álle condities voor samenwerking adequaat aandacht te besteden. Samenwerkingsprocessen zijn weerbarstig en de voorkeurstijlen van de samenwerkingspartner of de procesbegeleider spelen ook een rol. Als je een conditie onvoldoende aandacht geeft, brengt dat het risico van negatieve dynamiek met zich mee. Geef je een conditie de juiste aandacht, dan biedt het kans op positieve dynamiek in de samenwerking. Aan de hand van het Common Eye-model kijken we naar de kansen en risico’s per conditie.
Lees verder

3. Posities binnen een netwerk
Netwerken kennen vaak diverse schillen. Deze netwerken hebben vaak te maken met centraal opererende actoren die de strategische kern vormen, vaak in ’t midden van het netwerk. In een complementaire ring bewegen actoren die een belangrijke bijdrage leveren aan het netwerk, maar niet exclusief zijn verbonden. Daaromheen bewegen in de vrije ruimte actoren die vooral op eigen kracht opereren. Actoren in de strategische kern beïnvloeden de identiteit van het netwerk, de besluitvormingsprocessen, spelregels en coalities. Het innovatievermogen zit vaak in de complementaire ring.
Lees verder

4. Grondvormen van netwerken
We onderscheiden vier grondvormen, of archetypen, voor samenwerking. Elke grondvorm kent z’n eigen en specifieke inrichtingskenmerken. Vaak kan een samenwerking kenmerken hebben van meerdere grondvormen: de ‘pure’ grondvorm komt zelden voor. Maar als partners verschillend kijken naar de vorm van de samenwerking is dat vaak een voorspeller voor gedoe. Daarom is het goed een gedeeld beeld te hebben van de aard van de samenwerking, en welke vorm erbij past. De vier grondvormen van samenwerken vormen een instrument dat ingezet kan worden om passende afspraken te maken.
Lees verder

5. Het Integraal Zorgakkoord: wat vraagt dit van samenwerken?
Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is een feit. Daarom is het tijd om de vraag beantwoorden: wat vraagt het akkoord van samenwerken? Deze vraag kunnen we kort en kracht beantwoorden: veel! Een artikel waarin we de aftrap afkondigen van een artikelenreeks met daarin 7 handreikingen om samenwerking vorm te geven, te laten vliegen en te onderhouden.
Lees meer en download de pdf

Bekijk hier alle artikelen op de website of op ons Samenwerkingslab.