Zoek
Sluit dit zoekvak.

Leergang Professioneel interveniëren in samenwerkingsverbanden: jouw persoonlijk leiderschap

In mei 2022 is de eerste editie van de leergang Professioneel interveniëren in samenwerkingsverbanden gestart. Hoofdtrainer Janneke Steijns kijkt terug naar de eerste twee sessies en neemt je mee in de inzichten die ze hier opdeed.

Tijdens de leergang Professioneel interveniëren in samenwerkingsverbanden zijn we met negen ervaren netwerkleiders op zoek naar de typische dynamiek van het werken in samenwerkingsverbanden. We proberen met hen de complexiteit te doorzien en zoeken naar praktische mogelijkheden om beweging te krijgen in vastgelopen processen. Het is een hele mooie reis die we met elkaar afleggen, waarbij veel ruimte is voor ieders persoonlijke ervaringen en worstelingen. De reflectie met elkaar en de gedeelde inzichten die dat oplevert, is voor ieder heel waardevol.

Dat geldt ook voor mij. De verhalen uit de praktijk leren ook mij weer veel over de dynamiek in samenwerkingsverbanden. In een paar blogs neem ik je graag mee in een aantal inzichten die ik opdeed in de eerste twee sessies van deze leergang. In deze blog komen de inzichten uit de eerste sessie aan bod.  

Over jouw plek in de samenwerking

In de eerste sessie spraken we met elkaar over de rol die je vervult als netwerkleider. Maar is het wel netwerkleider? Of hoe noemen we het eigenlijk? Een rondje langs de groep gaf ons inzicht in de verschillende namen die deze rol heeft: procesbegeleider, kwartiermaker, programmamanager, aanjager, verbinder, oliemannetje… Het is geen uniforme rol, maar iedereen herkent zich in de dynamiek die het oproept.

Inhoud of proces?

Het gaat om die mensen die ervaren dat ze een betekenisgevende rol vervullen in de samenwerking. Soms in het midden, als trekkende kracht, soms aan de zijlijn, als schouwende adviseur. Soms meer inhoud gedreven; zij die bezig zijn met het verwoorden en overbrengen van de gezamenlijke ambities die partijen hebben. Zij zijn kundig in op de bühne staan en de groep weten te binden met het verhaal van de samenwerking. Soms meer proces gedreven; zij die bezig zijn met het inrichten en organiseren van een betekenisvol samenwerkingsproces. Waarbij alle partijen goed betrokken zijn, én met elkaar stappen worden gezet richting de toekomst.

Al deze rollen zijn van wezenlijk belang in een succesvolle samenwerking, maar ze hoeven zeker niet altijd verenigd te zijn in één persoon. Netwerkleiderschap is immers een gedeelde verantwoordelijkheid, het goed draaiende houden van de samenwerking is een gezamenlijke opgave. Daarbij is het wel belangrijk om zelf goed inzichtelijk te hebben wat jouw kracht en kwaliteit is. Én is het belangrijk dat je met het netwerk goed afspreekt waar jouw toegevoegde waarde ligt. Waar ben je wel, en waar ben je ook niet van?

Expliciteren van jouw rol

Contractering, of dat nu op papier of in een goed gesprek is, is van groot belang om jouw rol als netwerkleider goed in te vullen. Ga met je de samenwerkingspartners in gesprek. Wat is de ondersteuning die jij levert aan de samenwerking, wat kunnen ze van jou verwachten. En, misschien nog wel belangrijker, wat ook niet? Wat ligt buiten jouw scope van invloed, wat is de verantwoordelijkheid van de partners zelf? 

“De gesprekken met de deelnemers van de leergang leerde mij dat dit een wezenlijke stap is die we vaak vergeten expliciet te zetten.”

Een paradox

Een valkuil die ik bij velen van ons netwerkleiders zie, is dat ze zich té verantwoordelijk voelen voor de samenwerking. En daar zit een interessante paradox. Een samenwerking gaat dan goed lopen wanneer alle partijen zich vanuit hun inhoudelijke ambities, en vanuit hun belangen en motieven echt willen committeren aan de samenwerking. Als zij zich ook écht verbonden en verantwoordelijk voelen. Wanneer jij als netwerkleider deze verantwoordelijkheid van hen overneemt, zullen de partners de ruimte voelen om hun verantwoordelijkheid los te laten; ze gaan achter over leunen. En wat doet de netwerkleider? Die gaat nog harder werken en trekt de verantwoordelijkheid nog meer naar zich toe. Zie hier de vicieuze cirkel.

Op je handen zitten

De kunst is om het netwerk optimaal te faciliteren en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap telkens weer terug te leggen bij de partners. Een hele lastige klus, als je je echt verbonden voelt met het vraagstuk en de partners. En dat voelen veel netwerkleiders. 

“In het gesprek met de deelnemers leerde ik weer opnieuw dat het expliciteren van jouw rol, jouw verantwoordelijkheid en jouw plek in de samenwerking van groot belang is.” 

Niet alleen om jezelf te beschermen tegen de grote druk en het verantwoordelijkheidsgevoel die deze plek met zich mee kan brengen, maar zeker ook voor het succesvolle verloop van de samenwerking. Er af en toe uit stappen, op een afstandje beschouwen wat er gebeurt en professioneel op je handen zitten is daarmee een hele waardevolle interventie.

Leergang Professioneel interveniëren in samenwerkingsverbanden

De eerste sessie van de leergang Professioneel interveniëren in samenwerkingsverbanden staat in het teken van jouw persoonlijke rol in het samenwerkingsverband. Waarbij het niet uitmaakt of dat nou procesbegeleider, kwartiermaker, programmamanager of verbinder is. In deze sessie ga je aan de slag met jouw persoonlijk leiderschap en hoe dat er voor jou uit ziet. 

Nieuwsgierig naar de onderdelen van de andere drie sessies van de leergang? Bekijk hier de trainingspagina. 

Heb je daarna nog onbeantwoorde vragen of wil je gewoon even met onze hoofdtrainer praten? Neem dan contact op met Janneke Steijns

 

Heb je een vraag over de leergang?

Stel ze aan Janneke Steijns