Search
Close this search box.

Carolien Fledderus

Carolien beschikt over ruime ervaring in de zorg. Haar kracht ligt in het verbinden van partijen met een gezamenlijke opgave. Ze is een bruggenbouwer en denkt mee om te komen tot een optimale samenwerking.

Vanuit een waardevolle basis als verpleegkundige en met een brede ervaring in de zorg draag ik graag bij aan het optimaliseren van de samenwerking tussen organisaties. De samenwerkingsopgave is groot en zorgt voor nieuwe uitdaging in het toch al complexe zorglandschap. Vanuit mijn ervaring de afgelopen jaren richt ik mij op het verbinden van partijen met een gezamenlijke opgave. Dit kan binnen een organisatie zijn of tussen organisaties. Soms betreft het twee partijen en soms een netwerk. Hoewel de zorg voor mij een vanzelfsprekend domein is, acteer ik ook op het grensvlak van maatschappelijk en sociaal domein. Mijn loopbaan kenmerkt zich door veel verschillende teamsamenstellingen op diverse plekken binnen een organisatie. Bestuurlijk of operationeel, strategisch of praktisch? Het is juist de afwisseling in het werk die het leuk maakt.

Gedeelde ambitie

Vanuit een brede blik speel ik graag een verbindende rol tussen partijen. Wat verbindt de mensen die willen of moeten samenwerken? Wanneer is sprake van een gedeelde ambitie en hoe bereik je die? Vraagstukken verdienen soms een verdieping om te komen tot overbrugging van perspectieven en belangen; hoe doe je dat?
Een goede samenwerking betekent samen verder komen. Ik vervul daarbij bij voorkeur de rol van verbinder en denk mee in oplossingen als de samenwerking tot stand moet komen of stroef loopt. Juist dan kan ik meedenken in het beantwoorden van de vraag wat nodig is om de samenwerking te verbeteren.

Een greep uit mijn ervaring

In mijn rol als secretaris raad van bestuur en beleidsadviseur heb ik diverse strategische sessies georganiseerd en begeleid. Van brainstorm tot het gezamenlijk formuleren van concrete doelstellingen. Op zo’n manier dat het goed mogelijk is om de strategische programma’s op te volgen.
Afgelopen tien jaar heb ik me beziggehouden met diverse vormen van samenwerking: regionale samenwerking binnen de acute zorg, vanuit het perspectief van de ambulancedienst. Meedenken en doen in het ontwerpen van een zorgcoördinatiecentrum, het begeleiden van diverse samenwerkingstrajecten tussen ziekenhuizen. Ook heb ik brede ervaring met procesbegeleiding en het inrichten van een slagvaardig proces rondom bestuurlijke governance.

Binnen Common Eye houd ik me bezig met samenwerking binnen en tussen zorgorganisaties. Evalueren van samenwerkingsverbanden, analyse van het beste toekomstperspectief. Ook begeleid ik netwerkpartners bij het optimaliseren van hun onderlinge samenwerking. Want hoe doe je dat, samenwerken zonder hiërarchie?

Wil jij weten wat Carolien nog meer bezighoudt in haar werk? Lees het interview met haar.