Skip to content

Edwin Kaats

Vanuit zijn werk in de ketenlogistiek leerde Edwin jaren geleden het belang van effectief samenwerken kennen. Sindsdien heeft het thema hem niet meer losgelaten. Nu helpt hij mensen en organisaties die aan de wieg staan van een nieuwe samenwerking of hun samenwerking blijvend willen verbeteren.

“Ik ben op zoek naar verrassende verbindingen. Voor mijn opdrachtgevers en voor mijzelf. Ik geloof dat in de confrontatie van verschillende ideeën, opvattingen, culturen en werkwijzen de kracht schuilt van samenwerking. Voorwaarde is wel dat we met elkaar in staat zijn om van diversiteit een kracht te maken. Innoveren in je eentje is bijvoorbeeld ondenkbaar. Zoeken naar diversiteit voelt soms risicovol en oncomfortabel, maar is de enige weg om kansen te benutten of problemen op te lossen.

Gedeelde ambitie
Voor mij gaat samenwerken vooral over het ontdekken, ontwikkelen en benutten van betekenisvolle relaties. Ik heb geleerd dat een gedeelde ambitie een robuust ijkpunt is voor elke samenwerking. Een gedeelde ambitie geeft partners een stevig inhoudelijk fundament wanneer het moeilijk wordt. Want moeilijk wordt het van tijd tot tijd. In mijn promotieonderzoek leerde ik dat samenwerking – juist op die moeilijke momenten – hoge eisen stelt aan de stijl, de flexibiliteit en vooral het verbindend vermogen van mensen.
Onderzoek

Ik doe mijn advieswerk in een groot aantal sectoren en vind vrijwel elke samenwerkingsopgave – publiek of privaat – uitdagend en interessant. Een bijzondere affiniteit heb ik met de sectoren kennis en onderwijs, ruimte en infrastructuur, en sport. Naast mijn advieswerk doe ik onderzoek en ontwikkel ik praktische hulpmiddelen op het gebied van samenwerkingskunde, alliantiemanagement en collaborative leadership. Zoveel mogelijk in samenwerking met collega’s, vakgenoten en opdrachtgevers. Steeds vanuit het gezamenlijke streven, ons ‘common eye‘, om samenwerking beter te begrijpen en te verbeteren. Samenwerking tussen organisaties is voor mij een persoonlijke inspiratiebron en een geweldige kennisbron voor de vernieuwing van organisaties én ons economisch en maatschappelijk functioneren.”

Samenwerkingscoach

Ik heb de overtuiging dat mensen meer kunnen bereiken in samenwerking dan ze zelf vaak denken, of wat anderen hen willen doen geloven. In mijn rol als sparringpartner ga ik graag met jou op pad om te onderzoeken hoe jij in jouw samenwerkingscontext effectiever kunt zijn, in een specifieke situatie of in het algemeen. Heb je een vraagstuk op gebied van samenwerking? Wil je dat het sneller gaat of wil je effectiever zijn? Of wil je gewoon eens overleggen en spiegelen? Als sparringpartner help ik jou graag effectiever samenwerken. Maak gerust eens een afspraak of kijk op edwinkaats.nl.

Behoefte aan een sparringpartner?

Edwin

Een aantal voorbeelden van projecten

ICCO

ICCO

Sinds de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking verloopt de onderlinge samenwerking tussen de leden niet optimaal. De organisaties ervaren vaak dezelfde belangen,…
Samenwerking rijksinspecties

Samenwerking rijksinspecties

De Inspectieraad heeft Common Eye gevraagd een essay te schrijven over de betekenis van het begrip ‘samenwerken’ voor de rijksinspecties.…
Samenwerking binnen een passend onderwijsregio

Samenwerking binnen een passend onderwijsregio

Met de landelijke invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 wilde de overheid dat elk kind passend onderwijs ontvangt,…
Van concurrentie naar gezamenlijk onderwijsaanbod

Van concurrentie naar gezamenlijk onderwijsaanbod

De vraag aan Common Eye: ‘Hoe gaan wij als twee ROC’s samenwerken aan één technische propositie in de regio Rijnmond?
Samenwerkingsassessment in de aanbesteding van Bouwteam Bruggen Oranje Loper voor de gemeente Amsterdam

Samenwerkingsassessment in de aanbesteding van Bouwteam Bruggen Oranje Loper voor de gemeente Amsterdam

Het ontwikkelen en uitvoeren van het samenwerkingsassessment was een samenwerking tussen Common Eye en de gemeente Amsterdam.
Gebiedsontwikkeling Leusderweg in Amersfoort

Gebiedsontwikkeling Leusderweg in Amersfoort

Projectontwikkelaar Habitoo was betrokken bij de gebiedsontwikkeling rondom de Leusderweg in Amersfoort. De inspraak van gemeenten, omwonenden en andere belanghebbenden…

Een greep uit mijn publicaties