Skip to content

Reinanke Haagsma

Samenwerken en de wijze waarop partijen zich tot elkaar verhouden heeft Reinanke altijd geboeid. In haar eerdere werk als adviseur strategie en communicatie zag ze bovendien dat doelen te vaak niet gehaald werden omdat de onderlinge samenwerking spaak liep. Daar wilde ze wat aan doen. Als adviseur samenwerken heeft ze veel aandacht voor proces en resultaat.
Werken met aandacht

Samenwerken is werken met aandacht. Om je voordeel te doen van de diversiteit aan organisaties, belangen, persoonlijkheden, werkstijlen en expertise is het namelijk essentieel elkaar goed te verstaan. ‘Even snel iets aftikken’ is dan niet effectief: spraakverwarring ligt immers op de loer. Vaak met irritatie en inefficiëntie als gevolg. Daar wordt de samenwerking niet beter van en beoogde doelen komen zeker niet dichterbij.

Tegelijkertijd herkent iedereen de uitdaging van volle agenda’s en vele andere prioriteiten. Bovendien is het opzetten en onderhouden van een samenwerking ook echt een vak. Dat vraagt om kennis en energie. Als adviseur samenwerken help ik organisaties door dat te bieden.

Betekenisvolle gesprekken

Ik richt mij daarbij onder meer op het komen tot betekenisvolle gesprekken. Dat zijn wat mij betreft geen lange praatsessies op de hei over ditjes en datjes. Door te werken aan een gezamenlijke ambitie, openheid, erkenning van het eigen belang en die van de ander, heldere processen en onderlinge lol, kan een betekenisvol gesprek zich ook in vijf minuten voltrekken. Ik help samenwerkende organisaties dan ook graag bij het effectief stilstaan en elkaar echt begrijpen. Op deze wijze kan de samenwerking daarna in volle vaart (weer) kracht vatten.

Maatschappelijke ambities

Met een hart voor maatschappelijke opgaven, werk ik het liefst met corporate, NGO’s en overheden die zich inzetten op het gebied van gezondheid, diversiteit en internationale ontwikkelopgaven. Met name cross-sectorale samenwerkingen geven me een kick. Organisaties die elkaar mogelijk niet direct verstaan en toch de handen ineenslaan omdat ze in de meerwaarde geloven, vind ik inspirerend en help ik graag een handje mee.

Achtergrond

In 2009 behaalde ik mijn master Corporate Communications and Reputation Management aan de Manchester Business School. Daar studeerde ik af met een onderzoek naar de wijze waarop NGO’s reputaties managen wanneer zij samenwerken met bedrijven. Voordat ik bij Common Eye startte, werkte ik bij een wereldwijd adviesbureau in de internationale ontwikkelingssamenwerking en bij een Nederlands adviesbureau op het gebied van reputatie, communicatie en public affairs.

Naast mijn advieswerk doe ik momenteel ook onderzoek naar cross-sectorale en internationale samenwerking aan maatschappelijke opgaven. Daarover kun je vanzelfsprekend altijd contact met me opnemen.

De koffie staat klaar... koekje erbij?

Reinanke