Zoek
Sluit dit zoekvak.

Reinanke Haagsma

Samenwerken en de wijze waarop partijen zich tot elkaar verhouden heeft Reinanke altijd geboeid. In haar eerdere werk als adviseur strategie en communicatie zag ze bovendien dat doelen te vaak niet gehaald werden omdat de onderlinge samenwerking spaak liep. Daar wilde ze wat aan doen. Als adviseur samenwerken heeft ze veel aandacht voor proces en resultaat.

Werken met aandacht

Samenwerken is werken met aandacht. Om je voordeel te doen van de diversiteit aan organisaties, belangen, persoonlijkheden, werkstijlen en expertise is het namelijk essentieel elkaar goed te verstaan. ‘Even snel iets aftikken’ is dan niet effectief: spraakverwarring ligt immers op de loer. Vaak met irritatie en inefficiëntie als gevolg. Daar wordt de samenwerking niet beter van en beoogde doelen komen zeker niet dichterbij.

Tegelijkertijd herkent iedereen de uitdaging van volle agenda’s en vele andere prioriteiten. Bovendien is het opzetten en onderhouden van een samenwerking ook echt een vak. Dat vraagt om kennis en energie. Als adviseur samenwerken help ik organisaties door dat te bieden.

Betekenisvolle gesprekken

Ik richt mij onder meer op het komen tot betekenisvolle gesprekken. Door te werken aan vertrouwen, heldere processen en onderlinge lol, kan een betekenisvol gesprek over ambities en belangen, zich zomaar ineens voltrekken. Ik help samenwerkende partijen graag bij het effectief samen stilstaan en elkaar echt begrijpen. Op deze wijze kan de samenwerking daarna in volle vaart (weer) kracht vatten.

Dier, natuur en maatschappij

Met een hart voor maatschappelijke opgaven, werk ik het liefst aan betekenisvolle vraagstukken. Daarbij heb ik een bijzondere interesse voor vragen rondom dier, natuur & maatschappij. Dit levert allemaal spannende vragen op zoals: hoe leven we met elkaar samen? Hoe gaan we om met onze ruimte? Hoe kunnen we deze complexe samenwerking toekomstbestendig vormgeven? 

Rollen

Ik werk met name als procesbegeleider, evaluator en sparringpartner/coach. Speels & serieus zijn twee woorden die onlosmakelijk met mijn manier van werken verbonden zijn. Speels in de zoektocht naar nieuwe perspectieven en oplossingen, serieus in de toepasbaarheid ervan. In mijn werk als adviseur en als coach zet ik deze eigenschappen in om samen met jou/jullie te komen tot verrassende en betekenisvolle inzichten en aanpakken.

De koffie staat klaar ... koekje erbij?

Reinanke Haagsma Common Eye

Voorbeelden van mijn projecten