Zoek
Sluit dit zoekvak.

Mentoring

Wij heb in onze samenwerkingspraktijk ervaring opgedaan met breed palet aan samenwerkingsvraagstukken, en we vervullen daarbij verschillende rollen: als alliantiemanager, netwerkleider, procesbegeleider en als adviseur. We hebben ervaren hoe lastig opereren in een complexe samenwerking kan zijn. En we hebben geleerd dat het dan nuttig kan zijn om met een buitenstaander met kennis van samenwerking te sparren over de vraag hoe jij in jouw opgave effectiever kunt opereren.

Jouw uitdaging in samenwerking staat centraal

Als professional, manager of bestuurder sta je voor een uitdagende samenwerkingsopgave. Dat kunnen vraagstukken zijn van persoonlijke aard: hoe opereer ik meest effectief in deze situatie, gegeven mijn kwaliteiten en beperkingen? Ze kunnen ook van organisatorische aard zijn: wat is hier de meest wenselijke of haalbare aanpak of oplossing? Wij zijn graag jouw gesprekspartner bij complexe vraagstukken, waarbij veel partijen betrokken zijn. Maar we staan ook klaar bij ogenschijnlijk overzichtelijke situaties, waarin een verandering van perspectief een grote doorbraak kan opleveren. We doen dat in alle sectoren.

Mentoring

Het mentoringtraject

Elk gesprek is uniek, en neemt zijn eigen loop. We werken graag gestructureerd en bieden houvast bij het doorgronden van jouw opgave. We verkennen jouw persoonlijke stijl van samenwerken: hoe opereer jij in samenwerking en welke invloed heeft dit op jou, de partners, de samenwerking en jouw eventuele achterban? We onderzoeken jouw rol en positie: welke mogelijkheden heb jij om invloed uit te oefenen, en hoe ga je daarmee om? En we stappen in jouw werkomgeving: hoe ziet jouw omgeving eruit, welke patronen zijn daar aan de orde en wat betekenen deze voor jou en jouw rol?

Ons gesprek leidt soms tot een advies, een expertopinie of een analyse die jou aanknopingspunten geeft voor vervolg. Niet altijd is op voorhand al duidelijk wat nu de best passende vorm is. We denken dan graag met je mee op basis van je vraagstelling en de combinatie met de best passende mentor aan onze kant. 

We zoeken naar de beste match

Binnen Common Eye vormen wij een groep met meerdere adviseurs die veel ervaring hebben in mentoring. Ieder van ons heeft een eigen profiel, achtergrond en expertise. Naast het specifieke van je vraag, kan ook de ‘klik’ met de persoon van de mentor van invloed zijn op de beste match voor jou. We helpen jou graag om de beste match te maken.

Ruben van Wendel de Joode

Heb je interesse? Neem dan eens contact op met één van onze mentoren. Het begint met je eigen vraag!

Meer weten over Ruben? Klik hier