Search
Close this search box.

Netwerkleiderschap: het balanceren tussen relaties en resultaat

Common Eye begeleidt, adviseert, maar ontwikkelt ook nieuwe theorieën en wetenschappelijke modellen. Deze maand staat een artikel van Esther Klaster in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Journal of Public Administration Research and Theory (JPART). In dit artikel onderzoekt zij de relatie tussen de governance van netwerken, de ontwikkeling van netwerkrelaties en het realiseren van concrete resultaten. Zij ontdekte dat netwerken die worden aangestuurd door een sterke leider op de korte termijn weliswaar hogere en snellere resultaten kunnen bereiken, maar dat deze snelheid op de langere termijn ten koste gaat van de netwerkrelaties en daarmee de duurzaamheid van het netwerk. Netwerken waarin meer aandacht is voor de gezamenlijkheid en ook een bijpassende leiderschapsvorm hebben, komen qua resultaten langzamer op gang, maar presteren op de lange termijn beter op zowel netwerkrelaties als concrete resultaten. Het onderzoek werd uitgevoerd onder regionale netwerken van onder meer gemeenten, scholen en bedrijven die zich bezighouden met verschillende uitdagingen op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt, zoals voortijdig schooluitval, jeugdwerkloosheid en levenslang leren. Een samenvatting van het artikel is hier te vinden.

Meer weten of het hele artikel lezen? Neem contact op met Esther.