Search
Close this search box.

‘Verbindend leiderschap is topsport’

– INTERVIEW –

Hein Pierhagen is manager Bereikbaarheid van de gemeente Rotterdam en Omgevingsmanager voor de renovatie van de Maastunnel. De Maastunnel ondergaat de komende jaren een ingrijpende renovatie. En dat gaan bewoners en ondernemers merken. Pierhagen: “Een zorgvuldige voorbereiding is dus van groot belang.”

Het project Renovatie Maastunnel, waarvan Pierhagen deel uitmaakt, is belast met die voorbereiding en uitvoering. Deze renovatie is nodig omdat het beton door de jaren heen is aangetast. Daarnaast moet de tunnel in mei 2019 voldoen aan de nieuwe Wet Tunnelveiligheid. In de zomer van 2017 start de renovatie en tijdens de werkzaamheden is slechts één tunnelbuis beschikbaar voor het verkeer van zuid naar noord. Deze buis-voor-buisafsluiting gaat maar liefst twee jaar duren. “Dat is voor iedereen een spannende periode”, legt Pierhagen uit.

Conflicterende belangen

Bij zo’n grootschalige renovatie spelen veel en grote belangen een rol. “Denk aan de belangen van bewoners en ondernemers die dagelijks gebruik maken van de tunnel, of belangen op het gebied van tunnelveiligheid. Maar ook het cultuurhistorisch belang en het kostenefficiënt beheer en onderhoud zijn van invloed”, vertelt Pierhagen. Achter al die belangen staan stakeholders. Met sommige partijen kun je goed overleggen en afspraken maken, andere partijen zijn anoniemer en daardoor moeilijker te bereiken. Pierhagen: “Het is een enorme uitdaging om te komen tot integrale belangenafweging tussen tunnelveiligheid, cultuurhistorie en bereikbaarheid. En dat binnen de krappe planning en het vastgestelde budget!” Sommige belangen zijn bovendien niet zomaar met elkaar in overeenstemming te brengen. Bijvoorbeeld wanneer een van de tunnelbuizen is gesloten en de andere — met het oog op de bereikbaarheid — open blijft, ontstaat er spanning op het gebied van tunnelveiligheid. Pierhagen: “En probeer maar eens een veiligheidsconcept in elkaar te zetten waarin aan al die belangen recht wordt gedaan. Dat is vakwerk!”

‘Van tijd tot tijd zijn er van die hittemomenten.’

Verbinding

Pierhagen ziet het als een persoonlijke uitdaging om in zo’n context te werken voor de stad. Transparant zijn over de plannen. Doelgroepen en stakeholders identificeren. Met alle belanghebbenden in contact treden. “Van tijd tot tijd zijn er van die hittemomenten. Dan plaats ik mezelf in de rol van verbinder”, aldus Pierhagen. “Uiteindelijk hebben we toch die gezamenlijke ambitie van een succesvolle renovatie van de Maastunnel”, vervolgt hij. Pierhagen leerde uit ervaring dat een samenwerking met veel verschillende belangen hoge eisen stelt aan houding, competenties en vaardigheden. “Het lijkt zo voor de hand liggend om de dialoog aan te gaan, verbindingen te leggen en overeenstemming te bereiken, maar dat is het niet. Dit verbindend leiderschap vraagt veel van mensen”, legt hij uit. “Dat is gewoon topsport, waarbij het cruciaal is om in je intrinsieke kracht te blijven staan en emoties niet de overhand te laten nemen.”