Zoek
Sluit dit zoekvak.

Rondetafelgesprek: Netwerkwaarde in de zorg

Maar liefst 18 regionale zorg- en welzijn netwerken uit alle hoeken van het land hebben elkaar op 23 januari jl. ontmoet bij Common Eye tijdens ons ‘ronde tafelgesprek’. Een variëteit in zorg- en welzijnsnetwerken en een variëteit in deelnemers (directie, coördinatoren, wethouders, huisartsen) maakten de bijeenkomst leerzaam en kleurrijk. Aanleiding voor de bijeenkomst was de drieluik artikelen van Wilfrid Opheij en Astrid van Dijk op Zorgvisie.nl (later gepubliceerd in de februari-editie) waarin een eerste beschrijving en analyse van het verloop van  regionale zorgnetwerken onder de loep is genomen.

Samenwerken in de zorg

Voortbordurend op de eerste succesfactoren voor regionale zorg- en welzijn netwerken is deze bijeenkomst voor regionale zorg- en welzijn netwerken georganiseerd om verder met elkaar en van elkaar te leren.  Hoe doen we het met elkaar in Nederland Netwerkland? Een bijeenkomst voor bondgenoten- en soms lotgenoten onder begeleiding van Janneke Steijns, Wilfrid Opheij en Astrid van Dijk. Deelnemers konden met elkaar kennismaken, rondlopen en op posters elkaars netwerken eens overzien en ervaringen horen.

Netwerkwaarde

Na een plenaire toelichting op de verzamelde informatie tot nu toe over de aanwezige zorgnetwerken zijn deelnemers in drie workshops aan de slag gegaan met de onderwerpen: hoe formuleer je nu je netwerkwaarde, welke sleutels voor succes hebben we nu te pakken, en een intervisiesessie over een netwerkcasus. Iedereen had een energieke avond en vertrok met nieuwe input en energie voor de eigen setting. Veelgehoorde reactie van deelnemers: “dit smaakt naar meer”.

Interessante quotes:

  • “De problemen verbinden in het netwerk, de oplossingen kunnen juist scheiden.”
  • “Werken in deelcoalities is vaak de 2.0 versie van een netwerk.”
  • “Snoeien doet bloeien.”