Search
Close this search box.

Modellen

“Er is niets zo praktisch als een goede theorie”, sprak de sociaalpsycholoog Kurt Lewin al in 1943. En daar zijn wij het van harte mee eens. Theorieën en modellen helpen om de werkelijkheid systematisch in kaart te brengen, patronen te herkennen en scherp te krijgen op welke onderdelen van een samenwerking interventies nodig en mogelijk zijn. Een bekend voorbeeld is het ‘Common Eye op samenwerken‘. Dit model vormt de basis van al ons denken over samenwerking.

Maar ook het netwerkmodel, het netwerkleiderschapsmodel en vele andere modellen die te vinden zijn in onze werkboeken, presentaties en onze digitale leeromgeving maken deel uit van ons dagelijks werk.

Sommige modellen zijn doorvertaald naar praktische en creatieve instrumenten. Zo zijn er van het Common Eye op Samenwerken handige Quick Scans, hebben we een Netwerkspel ontwikkeld op basis van ons netwerkmodel en hebben we een Netwerkleiderschapsspel ontworpen op basis van het netwerkleiderschapsmodel. Zo zijn we altijd in ontwikkeling om de theorie nog dichter bij de praktijk te brengen.

Wil je meer weten over onze modellen en hoe ze jou kunnen helpen?

Neem dan contact op met
Ruben van Wendel de Joode.