Zoek
Sluit dit zoekvak.

Welkom bij het Samenwerkingslab, de digitale leeromgeving van Common Eye. Het Samenwerkingslab biedt leer- en oefenmateriaal over samenwerken in organisaties, netwerken, allianties, ketens en partnerships. Het lab helpt u om uw kennis en vaardigheden op het gebied van samenwerken te vergroten, onder andere via filmpjes, podcasts, blogposts, artikelen, whitepapers, cases en modellen.

— Under construction —
Begin 2017 zijn wij gestart met het Samenwerkingslab. Na vijf jaar is het tijd geworden voor een geheel vernieuwde omgeving. We zijn daar voortvarend mee aan de slag en verwachten deze eind juni 2022 op te leveren. Tot die tijd bieden wij je op deze pagina een eerste introductie van ons gedachtegoed aan.

Materiaal
Totdat ons nieuwe Samenwerkingslab wordt gelanceerd, hebben wij hier een aantal bronnen beschikbaar gesteld. Deze bronnen bieden een eerste introductie in ons gedachtegoed:

 • Een inleiding op ons gedachtegoed over samenwerken staat beknopt omschreven in de uitgave Creëren van condities voor kansrijke samenwerking.
 • Een film van Edwin Kaats met een toelichting over het fenomeen samenwerken en de fascinatie die wij hebben over dit onderwerp.
 • Een film over de complexiteit van samenwerken door Wilfrid Opheij.
 • Centraal in ons gedachtegoed staat het Common Eye-model op samenwerken. Dat model wordt in deze animatie toegelicht.
 • Edwin Kaats is één van de auteurs van het boek Leren Samenwerken tussen Organisaties waarin het Common Eye-model voor het eerst wordt beschreven. Hij licht in deze film de achtergrond van het model toe.
 • De eerste conditie van het Common Eye-model is een gedeelde ambitie. Wilfrid Opheij licht hier het belang van een gedeelde ambitie toe.
 • Een tweede conditie is het recht doen aan belangen. Iedere partij in een samenwerking heeft belangen en daar zul je op de een of andere manier recht aan moeten doen. Het mutual gains gedachtegoed is voor ons een inspiratie als het gaat om het denken en werken met belangen. Robin Bremekamp licht in deze video uit wat het gedachtegoed van mutual gains inhoudt.
 • Samenwerken is mensenwerk en daarbij spelen groepsdynamische processen een rol. Dat is dan ook een derde conditie van het model. Deze conditie raakt thema’s als vertrouwen, leiderschap en conflicten. Bij deze conditie gaat het ook om interactie: hoe gaan wij met elkaar om en voeren wij met elkaar het goede gesprek. Manon de Caluwé en Nikki Willems gaan in dit artikel in meer detail in op interactie en waarom een goed gesprek voeren lastig kan zijn.
 • Een vierde conditie is de organisatie van de samenwerking. Het gaat hierbij om vragen als hoe vindt besluitvorming plaats en wat is de structuur van de samenwerking? Voor een goede structuur van de samenwerking hanteren wij vaak het zogenaamde achtje op samenwerken. Wilfrid Opheij legt in deze film uit wat dat inhoudt.
 • Een vijfde conditie is proces: welke stappen zetten wij met elkaar om een samenwerking te bouwen en te onderhouden. Het gaat daarbij ook om de vraag hoe wij een samenwerking vitaal houden. Een belangrijk begrip voor ons bij het ontwerpen van een samenwerkingsproces is proceszekerheid. Wat dat is, waarom het belangrijk is en hoe je hieraan kunt werken, beschrijven Edwin Kaats en collega’s in dit artikel.
 • Een blik op jouw eigen samenwerkingsverband door het Common Eye model kan je helpen om zicht te krijgen op jouw samenwerking. Wij hebben hiervoor een quick scan. Deze quickscan aan de hand van de vijf invalshoeken helpt je een eerste diagnose te maken en gericht interventies te bedenken. Wat gaat goed? En wat vraagt nog aandacht?

Bovenstaande bronnen bieden een eerste introductie in ons gedachtegoed. Wil je meer weten, kijk dan ook eens onder het kopje Kennis, daar vind je een grotere hoeveelheid artikelen en boeken van onze hand.

Nieuwsgierig geworden of heb je een specifieke vraag? Stuur ons gerust een email via info@commoneye.nl of bel ons op 030 207 2020.