Zoek
Sluit dit zoekvak.

Podcasts over samenwerken

Podcastserie Grenswerkers, voor denkers en doeners in samenwerking

(Regionale) samenwerkingen zijn aan de orde van de dag. Wat werkt goed en wat juist minder? Wat zijn eye openers en wat zijn valkuilen? In de nieuwe podcastserie ‘Grenswerkers, een podcast voor denkers en doeners in samenwerking’ gaat Rik Weeting samen met een collega-adviseur in gesprek met een aantal samenwerkingsdeskundigen die vertellen over hun ervaringen en uitdagingen. We starten met enkele podcasts in de zorg en breiden daarna uit naar andere sectoren. Luister de podcasts via Spotify en zoek op ‘Grenswerkers’ of klik op onderstaande links.

Regionale samenwerking in de zorg, wat zijn de werkzame bestanddelen?

Wiro Gruisen, manager regioregie bij CZ vertelt over zijn ervaringen in de afgelopen 10 of eigenlijk 20 jaar met regionale samenwerking in Zuid-Limburg. Adviseurs Rik Weeting en Carolien Fledderus gaan met hem in gesprek over zijn ervaringen. Wat zijn de werkzame bestanddelen en wat moet je vooral niet doen? Wat levert de samenwerking tot op heden op? Waarom is regionale samenwerking zo belangrijk? En wat vraagt dit van een zorgverzekeraar? De tweede aflevering van Grenswerkers.

Regionale samenwerking in de zorg, de nieuwste hype?

Welke rol speelt regionale samenwerking bij kwalitatief goede, laagdrempelige en betaalbare zorg, nu en in de toekomst? Bestuurder Jan Griepink en programmamanager Geeske van Asperen van Salland United vertellen in deze eerste aflevering van onze nieuwe podcastserie ‘Grenswerkers’ hoe zij binnen Salland United hieraan werken. Onze collega’s Rik Weeting en Jolijn Uittenbogaard gaan in gesprek met hen over het ontstaan van het netwerk. Welke uitdagingen heeft dit netwerk moeten overwinnen? En op welke actuele vragen moeten zij een antwoord vinden?

Samenwerken aan maatschappelijke vragen: afstemmen en beweging creëren

Maatschappelijke opgaven, waar gaan die over? En waarom is samenwerken noodzakelijk? Een podcast uit de Boekenpraktijk van Managementboek waarin Willem van Leeuwen in gesprek is met Edwin Kaats en Manon de Caluwé. Hij gaat eerst terug naar de basis. Wil je meer begrijpen over hoe jij als je in een organisatie zelf ook samenwerkingen kan oppakken? Na het luisteren begrijp je beter de rol van de overheid hierin. En waarom deze opgaven zo lang lijken te duren, terwijl er ondertussen toch veel gebeurt.

Samenwerken aan maatschappelijke opgaven, met Edwin Kaats en Manon de Caluwé

Hoe werk je effectief samen aan maatschappelijk opgaven? Op welke manier geef je de belangen, motieven en doelen van soms wel 150 partners een plek? Wat vraagt het wel niet van mensen om zo’n proces te begeleiden? Eduard van Brakel gaat in de podcast van Boom Management in gesprek met Edwin Kaats en Manon de Caluwé over hoe je samenwerking ook echt betekenis geeft. Edwin en Manon geven een aantal van hun geheimen bloot. De aanleiding voor het gesprek is het boek Samenwerken aan maatschappelijke opgaven.

Komt een bouwer bij de organisatiepsycholoog, met Freek van Berkel

Duik in de boeiende wereld van de bouw- en infrastructuursector in deze aflevering van de podcast ‘De Bouwhub’. Wat heeft samenwerkingsadviseur Freek van Berkel te vertellen over samenwerken binnen deze sector? Ontdek de unieke context waarin de sector opereert en de impact ervan op de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Welke uitdagingen zijn er vaak bij het realiseren van succesvolle projecten? En welke dynamieken spelen een rol binnen teams en hoe kun je ze doorbreken? Freek deelt sprekende voorbeelden, waardevolle inzichten en praktische tips die betrekking hebben op deze prangende vragen. Ontdek hoe samenwerking de sleutel is tot succes in deze fascinerende sector.

Podcast Plank met Vier Poten

In de podcastserie ‘Plank met Vier Poten’ gaan collega’s Freek van Berkel, Nikki Willems en Tijs Heunks in gesprek met denkers en doeners over samenwerking. Wat is dat eigenlijk, samenwerking? Wat komt erbij kijken? Waarom is het vaak zo ingewikkeld? Hoe kunnen we zorgen dat het wél lukt? En hoe ziet samenwerking er in de 21e eeuw uit? Freek, Nikki en Tijs gaan op zoek naar parels en briljante mislukkingen en bespreken doorwrochte theorieën en anekdotes uit de praktijk. Beluister hieronder alle afzonderlijke podcasts.

Interesse in de hele podcastserie? Volg deze dan op je favoriete platform: Apple | Google | Anchor 

Het gevecht om de Noordzee, met Heleen Vollers

In gesprek met Heleen Vollers van Stichting de Noordzee. Deze stichting is al 40 jaar bezig met het beschermen en duurzaam gebruiken van de Noordzee. Wat we ons niet altijd beseffen is dat de Noordzee steeds drukker wordt, waardoor belangen alleen maar meer gaan botsen. Zo worden vaarroutes steeds voller en kijken wij steeds meer naar wind op zee voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen. Allemaal belangrijk, maar hoeveel biodiversiteit en natuur willen we  opofferen? In dit belangenspel kiezen Heleen en haar stichting voor een pragmatische en constructieve benadering, ze praten met alle partijen, juist ook de industrie. Een intrigerend gesprek over samenwerking in het gevecht om de ruimte op zee. Soms met verassend positieve uitkomsten.

Experimenteerdrift in de wijk, een gesprek met grenswerker Zinzi Stasse

We praten met Zinzi Stasse over het verbinden van mensen en op vernieuwende manieren werken aan maatschappelijke vraagstukken. We hebben het over wat een ambtenaar kan leren van een kunstenaar, het zien van mensen, experimenteren, loskomen van je dagelijkse sleur en het belang van eigenaarschap bij de gemeenschap. Luister mee naar haar verhalen over hoe het nabootsen van revoluties kan helpen problemen in de wijk op te lossen.

Grensoverstijgend denken: een podcast over samenwerking in de regio met Igor Meuwese

We praten met Igor Meuwese. Hij is de directeur van de regio Gooi en Vechtstreek: een samenwerkingsverband van gemeenten in het Gooi. We gaan met hem in gesprek over het groeiende belang van regionale samenwerking. Zo gaat soms wel 70-80% van de gemeentelijke begroting naar samenwerkingsverbanden. Dit kan ook bijna niet anders, steeds meer opgaven stoppen namelijk niet bij de gemeentegrenzen. Ook gaan we in op tegenstrijdige belangen in de regio en hoe gemeenten daar samen uitkomen. Een vraagstuk waar Igor ons in meeneemt is hoe hij ervaart dat er toch nog wel eens gebrek aan instrumenten is om regionale samenwerkingen écht goed te organiseren. En wat dacht je van de spanning tussen loyaliteiten van raadsleden naar hun lokale achterban en regionale samenwerking, ook dat blijkt een weerbarstig vraagstuk in regionale samenwerking.

De internationale strijd tegen het water, met Marc Walraven

We spreken met Marc Walraven over het i-storm netwerk. Marc werkt voor Rijkswaterstaat en is de oprichter van een bont, internationaal netwerk van vakspecialisten die zich wereldwijd bezighouden met het ontwerpen en onderhouden van stormvloedkeringen. Een openhartig gesprek over de klimaatopgaven en de noodzaak voor internationale samenwerking bij het behoud van droge voeten. Wat maakt dit nu netwerk zo bijzonder? En hoe bouw je een succesvol netwerk over de grenzen van landen en organisaties, met politieke en culturele verschillen? Dit vraagt om toewijding, organisatiekracht, liefde voor het vak en soms is een bar opzoeken smeerolie voor goede samenwerking.

De school in zijn wijk: over samenwerking tussen scholen, met Henk Post

Het onderwijs in Nederland kent vele samenwerkingsopgaven. Of het nu gaat om kansengelijkheid, leerlingendaling, of het doorprikken van sociale bubbels: de schooldeuren moeten open. Iemand die daar alles van weet is Henk Post, bestuursvoorzitter van de Dunamare Onderwijsgroep in de regio Haarlem en daarvoor 7 jaar actief als bestuursvoorzitter in het voorgezet onderwijs van Rotterdam. Henk neemt ons mee in de wereld van het voortgezet onderwijs en de ongewenste concurrentie tussen scholen. Ook vertelt hij waarom de samenwerking tussen scholen en stedenbouwkundige ontwikkeling hand in hand moeten gaan, én doet hij tijdens het gesprek als jongste spijbelaar van Nederland een onthulling over zijn eigen schooltijd.

Een gesprek met ‘doendenker’ Derk Loorbach over de grondtoon van transities

In deze podcast interviewen Tijs Heunks en Freek van Berkel hoogleraar sociaal-economische transities en directeur van Drift Derk Loorbach. Wie is Derk en wat inspireert hem? Wat is transitiemanagement en wat kan het transitiedenken betekenen voor mensen die in de frontlinie van transities werken? Een prettig informeel gesprek over de carrière van Derk Loorbach, over spelen in een bandje en over het belang van ‘rommelruimte’ voor verandering. In dit lange gesprek wordt doorgevraagd op de feiten en fabels van transitiemanagement; op het verschil tussen sociale wetenschap en activisme; en de praktische toepasbaarheid van transitiedenken. Als je de grondtoon van transities eenmaal hoort, volg je de actualiteit anders.

Ondernemen op het grensvlak van culturen en instanties. Een gesprek met Amina Berkane Abahkou over haarzelf en over samenwerken

Soms loop je mensen tegen het lijf en denk je: ‘hier wil ik alles van weten!’. De Utrechtse Amina Berkane Abakhou is zo iemand. Een geboren samenwerker. Wat heeft het leven haar geleerd, wat drijft haar in wat ze doet en hoe kijkt ze naar actuele maatschappelijke kwesties? Freek en Tijs richten een uur de microfoon op de bescheiden hardwerkende Amina. Ze is ondernemer, vrijwilliger van het jaar 2018, ‘Ramadanheld’ en oprichter van een netwerk van vrijwilligers en hulpinstanties. Een netwerk dat bij tijdens de corona-crisis zorgde voor voedselpakketten, lespakketten, honden-uitlaatservice en ontmoetingsplekken voor de mensen in Kanaleneiland die dit hard konden gebruiken. Amina zet zich in het bijzonder in voor de emancipatie van vrouwen met een migratieachtergrond. Waar veel mensen twijfelen, huiveren of op anderen mensen wachten, stapt zij in.

Socrates en het voeren van ‘een goed gesprek’, met Jos Kessels

In deze aflevering van Plank met Vier Poten toont Socrates ons dat we allen maskers dragen en dat als je tot de kern van een vraagstuk wilt komen het kan helpen als we elkaar verleiden onze maskers af te zetten. Freek van Berkel en Tijs Heunks interviewen filosoof, docent en adviseur Jos Kessels over het leven van Socrates, de organisatievraagstukken van onze tijd en over de toepasbaarheid van de socratische methode voor professionele samenwerking.

Omgaan met sociale dynamiek in samenwerken; met Sandra Schruijer

We spreken met Sandra Schruijer, hoogleraar aan de Tias School for Business and Society, maar ook hoogleraar organisatiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht én directeur van Professional Development International. Ze is zowel onderzoeker als adviseur. Haar werk richt zich op het begrijpen van sociale dynamiek in groepen en organisaties. Deze aflevering gaat dan ook daarover. Want samenwerken staat bol van de sociale dynamiek. Je hoort waarom het rationele, welwisselende mensen vaak maar niet lukt om goed samen te werken. En, dat het aangaan van conflict kan leiden tot een gelukkige samenwerking. Wie wil weten wat je kunt doen om de samenwerkingsmotor weer aan de praat te krijgen, komt ook aan zijn trekken. We delen enkele interventies die zouden kunnen helpen. Maar realiseer je, zoals Sandra zegt; het is soms gewoon ingewikkeld.

Grensontkennend samenwerken in de energietransitie, met Ruben van der Belt

We praten met Ruben van der Belt over samenwerking in de Regionale Energie Strategie. Ruben is raadslid in Zwolle en beleidsadviseur duurzame energie bij het ministerie van Economische Zaken. De Regionale Energie Strategie is één van de afspraken in het klimaatakkoord waarin gemeenten samen met provincies en waterschappen in 30 energieregio’s onderzoeken waar en hoe het best duurzame energie kan worden opgewekt. Deze aflevering is een pleidooi voor grensontkennend denken. “Als we niks doen, zet iedereen de windmolens aan de rand van de gemeentegrenzen en zijn we als regio slechter af”, aldus Ruben. Als is het regionaal denken makkelijker gezegd dan gedaan. De belangen voor politiek en inwoners zijn groot en de ruimte schaars. En niemand wil een windmolen in de achtertuin. Samenwerken is de sleutel en er gebeurt veel positiefs in de regio’s van Nederland. Overheden gaan steeds grens ontkennend samenwerken wat een vliegwiel kan zijn voor het samen oplossen van andere regionale vraagstukken. Die zijn er immers genoeg.

Een evolutionaire blik op samenwerking in de 21e eeuw, met Max Wildschut

We gaan terug naar de basis van wie wij zijn als mens in samenwerking. Dit doen we met evolutionair psycholoog Max Wildschut die ons meeneemt in hoe de menselijke evolutie ons gedrag in organisaties bepaalt. Hij schreef o.a. het boek Darwin voor managers. We duiken met hem de diepte in over wat ons drijft als mensen in groepen, teams en samenwerkingsverbanden. Wat is er vanuit de evolutie te zeggen over onze moderne manier van organiseren en samenwerken? Wat doen we handig, en wat zouden we beter en anders kunnen doen? Een vrolijk gesprek over onze menselijke aard, slimme en minder slimme incentives om ons gedrag te beïnvloeden, freeriders dilemma’s en een zoektocht naar alternatieven voor macht en hiërarchie. Verwonder je over wat jagers en verzamelaars ons kunnen leren over de organisatie van de 21e eeuw.

Samenwerking onder druk: de casus Noord-Zuidlijn, met Gerard Scheffrahn

Deze aflevering spreken we met Gerard Scheffrahn. Gerard is projectmanager bij AT Osborne en zit vol samenwerkingsverhalen. Eerder was hij contractmanager diepe stations bij de Noord Zuid lijn. Lange tijd een hoofdpijndossier, zoals Gerard ons schetst ‘de spanning zat overal’. Deze aflevering is een verhaal over wat het betekent om samen te werken onder immense druk. Over hoe je vertrouwen kan herstellen als een samenwerking uit de rails is gelopen. Als een waar samenwerkingsrechercheur ging Gerard te werk in het project. Hij leerde dat er geen goed of slecht bestaat in samenwerking. En dat het lastig is voor mensen om clichés over elkaar te doorbreken. Een pleidooi voor de kracht van persoonlijke relaties in samenwerking en subtiele interventies om iemands algoritme te doorbreken.

De onontkoombare beweging naar een digitale netwerksamenleving, met Marco Derksen

Deze aflevering is Marco Derksen te gast. Marco is oprichter van Marketingfacts en Upstream en inspireert, adviseert en begeleidt organisaties in de verandering naar de digitale netwerksamenleving. We spreken met hem over de betekenis van het digitale leven op ons als mens en de organisaties waarvoor wij werken. Volgens Marco een onontkoombare beweging die vraagt om een mentale transformatie. Maar wat betekent dit eigenlijk voor onze manier van samenwerken? Een hoopvol, soms filosofisch gesprek over onze manier van leven en samenwerken in het digitale tijdperk.

 

Trailer

Iedereen werkt samen: individuen, organisaties… samenwerking zit ons in de genen. Maar over wat nu eigenlijk wel en niet werkt als we samenwerken wordt maar mondjesmaat gesproken. In onze podcast Plank met Vier Poten spreken wij met doeners en denkers over zichzelf en over samenwerken. We duiken de diepte in: we praten over veelsoortige samenwerkingen, behandelen doorwrochte en minder doorwrochte theorieën en gaan op zoek naar sprekende anekdotes. In sommige gesprekken leren we van de geschiedenis van samenwerken, in andere van de actualiteit. Verschillende perspectieven, methoden en intuïties worden tegen het licht gehouden; clichés worden zoveel mogelijk vermeden.

 

Podcastserie 'Regionale samenwerking in het voortgezet onderwijs'

In een serie van drie podcasts verdiepen we het thema regionale samenwerking in het voortgezet onderwijs. In elke aflevering reflecteren wij met een betrokken schoolbestuurder en een expert. De podcastserie is onderdeel van een opdracht die we vanuit Common Eye hebben uitgevoerd voor de vo-raad. Beluister hieronder de drie podcasts.

Regionaal samenwerken en de rol van intern toezicht (1)

In deze aflevering gaan onderwijsbestuurder Alice Vellinga en adviseur Sam Terpstra in gesprek over het belang van regionale samenwerking in het voortgezet onderwijs en het samenspel tussen bestuurder en intern toezicht. Alice en Sam hebben beiden veel ervaring met regionale samenwerking en bespreken waarom samenwerken tegenwoordig zo belangrijk is, maar tegelijkertijd ook moeilijk. Ze beschrijven dat het belangrijk is om over de eigen schaduw heen te stappen en de eigen kaarten op tafel te leggen.

Over standpunten en belangen in regionaal samenwerken (2)

Onderwijsbestuurder Dick Looyé en adviseur Hans van Zijst gaan in gesprek over het thema belangen. Hans beargumenteert dat wij gewend zijn te debatteren en te praten in standpunten. Om tot goede samenwerkingen te komen,  is het belangrijk dat wij het gesprek gaan voeren in belangen. Pas dan kun je op zoek naar oplossingen waarin iedereen een deel van de eigen belangen ziet terugkomen en zich er daarom aan wil committeren.

Regionaal samenwerken is ook veranderen (3)

In deze aflevering gaan onderwijsbestuurder Han Elbers en veranderkundige Hans Vermaak met ons in gesprek over regionaal samenwerken in het voortgezet onderwijs en wat wij daarbij kunnen leren van de veranderkunde.