Zoek
Sluit dit zoekvak.

>

Bestuurstafel Gezond Utrecht

Open in gesprek over Bestuurstafel Gezond Utrecht

De bestuurstafel Gezond Utrecht is een netwerk dat bestaat uit bestuurders van zo’n 30 zorg- en welzijnsaanbieders in en rondom Utrecht in de volle breedte. Wilfrid Opheij is sinds 2016 de moderator van de Bestuurstafel. Wat was de aanleiding en waar staan we nu.  

Aanleiding en vraagstuk

2015 was een kantelpunt voor de zorg in Nederland. Door vergaande decentralisatie en transities binnen de sector werd intensievere samenwerking tussen zorg- en welzijn aanbieders noodzakelijk. Veel partijen waren niet goed voorbereid op deze ontwikkelingen. De gezamenlijke uitdagingen zorgden dat de bestuurders in Utrecht zich steeds meer met elkaar verbonden voelden. Zij vroegen zich af: hoe kunnen we samen bijdragen aan meer gezondheid en welzijn voor de Utrechtse burgers? Common Eye begeleide het proces van netwerkvorming in deze verkennende fase.

Begin 2016 werd Wilfrid Opheij  benaderd om moderator te zijn van het netwerk. De opdracht was het bewerkstelligen van een vitaal netwerk waarin bestuurders domein- en organisatie overstijgend op een goede manier strategisch met elkaar in gesprek kunnen over zorg en welzijn in Utrecht. In gesprek over het maatschappelijk belang van de stad Utrecht en haar burgers, met respect voor het belang van iedere organisatie.

Werkwijze

De uitdaging was het in kaart brengen van de verwachtingen en belangen van de betrokken bestuurders en vervolgens gezamenlijk te kijken wat het netwerk met elkaar wil bereiken en wat de identiteit van het netwerk is.  Na individuele gesprekken met leden werd duidelijk wat men van elkaar verwacht. De belangrijkste onderwerpen waren:

  • In  vertrouwen met elkaar samenwerken vanuit het maatschappelijk belang. Concurrentie, machtsposities en marktaandelen spelen geen rol in dit platform.
  • Het creëren van een veilige setting om een open gesprek te voeren  met als doel elkaar echt te leren kennen en kennis en informatie uit te wisselen.
  • openheid van de leden over de eigen belangen. De mogelijkheid om elkaar kritische vragen te stellen alsook van elkaar te willen leren.
  • “We leggen allemaal onze kaarten op tafel, met het plaatje naar boven.”

Het faciliteren en modereren van deze gesprekken, met oog voor het samen realiseren van effecten werd de uitdaging.  

De afgelopen jaren werd 4 keer per jaar een netwerkbijeenkomst georganiseerd, en een keer per jaar is er een ’10 uurs’. Verschillende thema’s passeren de revue: de eerste 1000 dagen, ‘echt luisteren, wat betekent dat?’, Het Regionale zorg coördinatie centrum, Overvecht, gelijkwaardigheid in tijden van corona. We verbinden dan het inhoudelijke onderwerp met de bestuurlijke dilemma’s en overwegingen, en voeren met elkaar het gesprek waarin ook persoonlijke overwegingen een rol spelen. Vanuit de dialoog en het elkaar daadwerkelijk verstaan en begrijpen. Een keer per jaar houden we een gezamenlijke bijeenkomst met de leden van de Health Hub Utrecht. Op basis van de gesprekken starten de leden zelf initiatieven en allianties om er vervolg aan te geven. Het netwerk zelf is interactiegericht en zo licht mogelijk georganiseerd. Op de prachtige locatie van het Bartholomeus Gasthuis, het ‘thuishonk’. Behalve in tijden van Corona natuurlijk.

En nu?

Na 5 jaar functioneert er een gezond en vitaal netwerk waarbij de leden elkaar steeds meer leren kennen, elkaars belangen begrijpen en inzien wat de toegevoegde waarde is van elkaar. Er is openheid en vertrouwen ontstaan waar op de (lange) termijn winst ligt voor de burger in Utrecht. Het commitment ligt bij de gezamenlijke agenda, en een gezond Utrecht. Daarnaast is het voor mensen in kleinere coalities gemakkelijker geworden om hun initiatieven tot een succes te maken. In een document hebben de leden met elkaar geformuleerd wat de beweging is waar we in samenwerking allemaal aan willen bijdragen.

Betrokken adviseurs

Wilfrid Opheij.

Duur traject

Van 2015 tot heden.

Advies nodig voor jouw samenwerkingsvraagstuk?

Wilfrid Opheij denkt graag met je mee.