Skip to content

Wilfrid Opheij

"Mijn hele loopbaan als adviseur, sinds 1987, staat in het teken van vermogen tot verbinden, samenwerken en horizontaal organiseren. Zeker bij complexe maatschappelijke puzzels zoals in zorg en welzijn kun je samen meer bereiken dan ieder alleen. Je hebt elkaar nodig maar dat is zeker bestuurlijk vaak niet makkelijk en vanzelfsprekend. Ik help die samenwerking mogelijk maken en de goede condities te creëren. Bestuurlijk, inhoudelijk, in verbinding. Met conceptuele diepgang en een optimistische aard."

“Geen enkele organisatie kan alleen de complexe en betekenisvolle vraagstukken van deze tijd oplossen. Samen bereik je meer dan ieder afzonderlijk. Samenwerken is dus nodig, maar zeker niet altijd vanzelfsprekend. Het is voor mij echt één van de coördinaten van de nieuwe tijd, dat vermogen om te verbinden.

Alle belangen
Daarom help ik bestuurders die samenwerking betekenis, vorm en inhoud te geven. Daarbij gaat het niet alleen om de rationele en inhoudelijke overwegingen, maar ook om de persoonlijke relaties en het recht doen aan de maatschappelijke, organisatie- en persoonlijke belangen. In mijn promotieonderzoek naar de rol en betekenis van bestuurders in samenwerkingsverbanden, heb ik vele voorbeelden gezien van de stempel die individuen op de samenwerking kunnen drukken. Vaak positief, maar zeker niet altijd. Dat stimuleert me steeds weer om de kracht van mensen te helpen aanboren en om bestuurders te begeleiden bij het ontwikkelen van hun persoonlijke ‘vermogen tot verbinden’.
Gezamenlijke taal
Vaak zie ik samenwerkingspartners worstelen met spraakverwarring; het eenvoudige gegeven dat partners tijd nodig hebben om elkaar écht te verstaan. Daar ligt voor mij ook de diepere betekenis van ‘common eye’, de noodzaak om met elkaar in gesprek te gaan en een gezamenlijke taal te vinden voor een effectieve samenwerking.
Ik heb veel ervaring in de financiële sector, in de professionele dienstverlening en in de zorgsector. In deze sectoren ervaar ik een groot organisatorisch én maatschappelijk belang van samenwerking. Met veel plezier werk ik aan adviesopdrachten en vind het tegelijkertijd belangrijk om ook te conceptualiseren wat ik ervaar in samenwerkingsprocessen. Vandaar dat ik ook doceer, onderzoek en publiceer.”

Wat kan ik voor je doen?

Wilfrid

Een aantal voorbeelden van projecten

Bestuurstafel Gezond Utrecht

Bestuurstafel Gezond Utrecht

2015 was een belangrijk jaar binnen de zorg in Nederland. Door vergaande decentralisatie, extramuralisering en transities binnen de sector werden…
Samenwerking rijksinspecties

Samenwerking rijksinspecties

De Inspectieraad heeft Common Eye gevraagd een essay te schrijven over de betekenis van het begrip ‘samenwerken’ voor de rijksinspecties.…
IPE: Samenwerken in de praktijk leren door samenwerken in de opleiding

IPE: Samenwerken in de praktijk leren door samenwerken in de opleiding

Voor de doorontwikkeling van Interprofessionele Educatie heeft Common Eye vanuit samenwerkingsperspectief met dit vraagstuk geholpen.
Bestuurstafel Gezond Utrecht

Bestuurstafel Gezond Utrecht

Open in gesprek over Bestuurstafel Gezond Utrecht. De bestuurstafel Gezond Utrecht is een netwerk dat bestaat uit bestuurders van zo’n…

Een greep uit mijn publicaties