Zoek
Sluit dit zoekvak.

>

Contractering in de zorg

Samenwerkende organisaties

– Koepelorganisaties Zkn, NFU, FMS, NVZ en ZN
– Zorginkopers en -verkopers
– Bestuurders en medewerkers van ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

Vraagstuk

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars sluiten ieder jaar contracten af voor de inkoop van de medisch specialistische zorg. Een stevig onderhandelingsproces met tijdrovende discussies over de juistheid van data, prijzen en volumes. Te weinig komt men toe aan afspraken over kwaliteit en innovatie die de zorg ten goede komen op de lange termijn. De vijf koepelorganisaties in de zorg vroegen zich af: hoe kunnen we de contractering in de medisch specialistische zorg versnellen en verbeteren?

Oplossing

De zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben onder begeleiding van Common Eye een gezamenlijke analyse gemaakt van knelpunten en frustraties in het huidige contracteringsproces. Dit gaf veel inzicht in hoe iedere partij het contracteringsproces ervaart en welke belangen een rol spelen. Een gedeeld gevoel van urgentie ontstond: dit kan beter en effectiever. Vanuit de knelpuntenanalyse stelden de betrokkenen een set van oplossingsrichtingen voor de kortere en langere termijn samen. Denk bijvoorbeeld aan: uniforme contractbepalingen, een herontwerp van het contracteringsproces en onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid van meerjarencontractering. Ook onderzoekt men de optie van één landelijke dataset voor de contractonderhandelingen (joint fact finding).

Opgeleverd

De set aan oplossingen is vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg van de koepelorganisaties. Om de ideeën en goede voorbeelden te delen, zijn vervolgens drie bijeenkomsten georganiseerd voor het gehele veld. De oplossingen worden nu in werkgroepen verder uitgewerkt tot toepasbare voorstellen die door alle samenwerkende ziekenhuizen en zorgverzekeraars in Nederland gebruikt kunnen worden.

Betrokken adviseurs

Robin Bremekamp en Manon de Caluwé.

Duur trajec

Maart 2016 tot februari 2017.

Advies nodig bij jouw samenwerkingsvraagstuk?