Search
Close this search box.

Robin Bremekamp

Robin is altijd op zoek naar kansen om van een beoogde samenwerking ook echt een succes te maken. In een zorgvuldig proces probeert hij mensen en organisaties met elkaar te verbinden door ze inzicht te geven in elkaars belangen.

Mensenwerk

“Vanaf mijn studietijd leerde ik in de politiek en de telecomindustrie het belang van succesvol samenwerken kennen. Geconfronteerd met de weerbarstigheid van mensen en systemen, zocht ik naar manieren om van de weerstand een kracht te maken. In mijn adviespraktijk leerde ik dat de kern van succesvol samenwerken steeds dezelfde is. Of het nu gaat om ketensamenwerking in de gezondheidszorg, het begeleiden van fusies tussen zorgaanbieders of de onderhandelingen tussen branche- en koepelorganisaties: de essentie is telkens de oprechte wil om er samen uit te komen. Dat is mensenwerk. Naar mijn overtuiging slaagt een samenwerking alleen met oprechte interesse, wederzijds vertrouwen, een gezamenlijke ambitie en een betekenisvol proces.

Geschiedenis van samenwerken

Modellen en instrumenten kunnen hierbij zeer behulpzaam zijn. Dat inspireerde mij om de belangrijkste modellen bijeen te brengen in het boek Eerste Hulp bij Samenwerken. Mijn hobby en professie heb ik gecombineerd in het onderzoek naar 10 historische samenwerkingsverbanden. 

Dit artikel Wat kunnen we leren van 2500 jaar samenwerken, MO 2014-04 is in 2015 genomineerd voor de ROA publicatieprijs. Voor mij betekent een ‘common eye’ de zoektocht naar mogelijkheden om in situaties met tegengestelde belangen een gemeenschappelijke ambitie te formuleren. De afgelopen 10 jaar heb ik mij met name gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken in de gezondheidszorg.”

Wil je eens verder praten?

Robin Bremekamp