Skip to content

Robin Bremekamp

Robin is altijd op zoek naar kansen om van een beoogde samenwerking ook echt een succes te maken. In een zorgvuldig proces probeert hij mensen en organisaties met elkaar te verbinden door ze inzicht te geven in elkaars belangen.
Mensenwerk

“Vanaf mijn studietijd leerde ik in de politiek en de telecomindustrie het belang van succesvol samenwerken kennen. Geconfronteerd met de weerbarstigheid van mensen en systemen, zocht ik naar manieren om van de weerstand een kracht te maken. In mijn adviespraktijk leerde ik dat de kern van succesvol samenwerken steeds dezelfde is. Of het nu gaat om ketensamenwerking in de gezondheidszorg, het begeleiden van fusies tussen zorgaanbieders of de onderhandelingen tussen branche- en koepelorganisaties: de essentie is telkens de oprechte wil om er samen uit te komen. Dat is mensenwerk. Naar mijn overtuiging slaagt een samenwerking alleen met oprechte interesse, wederzijds vertrouwen, een gezamenlijke ambitie en een betekenisvol proces.

Geschiedenis van samenwerken

Modellen en instrumenten kunnen hierbij zeer behulpzaam zijn. Dat inspireerde mij om de belangrijkste modellen bijeen te brengen in het boek Eerste Hulp bij Samenwerken. Mijn hobby en professie heb ik gecombineerd in het onderzoek naar 10 historische samenwerkingsverbanden. 

Dit artikel Wat kunnen we leren van 2500 jaar samenwerken, MO 2014-04 is in 2015 genomineerd voor de ROA publicatieprijs. Voor mij betekent een ‘common eye’ de zoektocht naar mogelijkheden om in situaties met tegengestelde belangen een gemeenschappelijke ambitie te formuleren. De afgelopen 10 jaar heb ik mij met name gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken in de gezondheidszorg.”

Wil je eens verder praten?

Robin

Een aantal voorbeelden van projecten

Begeleiding VVT onderhandeling

Begeleiding VVT onderhandeling

De VVT-sector (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) staat voor een flinke uitdaging: te zorgen dat er nu en in de toekomst…
Contractering in de zorg

Contractering in de zorg

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars sluiten ieder jaar contracten af voor de inkoop van de medisch specialistische zorg. Een stevig onderhandelingsproces met…
Oncologische samenwerking tussen ziekenhuizen

Oncologische samenwerking tussen ziekenhuizen

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zwengelde het vraagstuk aan: alle drie de ziekenhuizen voerden hoog complexe laag volume MDL (slokdarm-, lever- maag-…
De revalidatiezorg vernieuwen voor de patiënt

De revalidatiezorg vernieuwen voor de patiënt

In het huidige zorglandschap is de scheiding tussen medisch specialistische revalidatie (MSR) en geriatrische revalidatie (GRZ) vaak nog groot. Ook…
Leergang Samenwerken voor de Metropoolregio Eindhoven

Leergang Samenwerken voor de Metropoolregio Eindhoven

Common Eye ontwikkelde een leergang op maat voor de medewerkers van de ambtelijke organisatie van de Metropoolregio Eindhoven.
Evaluatie van de SRHR alliantie

Evaluatie van de SRHR alliantie

Ontwikkelingsinitiatieven worden goed gemonitord en geëvalueerd op de resultaten die zij behalen. Steeds vaker stellen samenwerkende organisaties zich daarbij de…

Een greep uit mijn publicaties