Zoek
Sluit dit zoekvak.

>

De revalidatiezorg vernieuwen voor de patiënt: een samenwerking tussen Heliomare, Omring en Zorgcirkel.

Samenwerkende organisaties

Heliomare, Omring en Zorgcirkel (Omring en Zorgcirkel vormen samen het samenwerkingsverband GRZ PLUS).

Aanleiding: een logische, maar vernieuwende combinatie

In het huidige zorglandschap is de scheiding tussen medisch specialistische revalidatie (MSR) en geriatrische revalidatie (GRZ) vaak nog groot. Ook Heliomare (aanbieder van MSR) en Omring en de Zorgcirkel (aanbieders van GRZ via de samenwerking GRZ PLUS) werkten tot op heden nog weinig intensief samen. De samenwerking bestond vooral uit het sporadisch verwijzen naar elkaar of collegiale consultatie. Een revalidant valt echter niet altijd netjes in één soort van revalidatie en heeft al te vaak beide expertises nodig. Door ontwikkelingen als vergrijzing en steeds vitalere ‘ouderen’ in Nederland mengen de doelgroepen van beide organisaties zich steeds meer. Deze ontwikkelingen en de beperkte huidige samenwerking leidde tot de vraag bij de drie organisaties of meer intensieve samenwerking niet logisch en nodig is. Een belangrijke kanttekening is wel dat in de rest van Nederland nog heel weinig samenwerking is tussen GRZ en MSR en dit ook voor deze partners nog nieuw is.

Vraag: een gezamenlijke verkenning voor samenwerking

Daarom besloten de drie partners om een gezamenlijke verkenning te starten met als kernvragen: Hoe kunnen wij gezamenlijk de zorg voor de revalidant verbeteren? Wat kunnen wij hierin voor elkaar betekenen? Is samenwerking opportuun? Omring, Zorgcirkel en Heliomare vroegen Common Eye om het proces van de gezamenlijk verkenning van deze vragen te begeleiden.

Aanpak: professionals in de lead, focus op de revalidant

Aangezien er nog weinig voorbeelden van deze soort samenwerking voor handen zijn én professionals uiteindelijk handen en voeten moeten geven aan de samenwerking is gekozen voor een aanpak waarin de professionals de lead hadden.  Common Eye begeleide werkconferenties waarin paramedici en artsen van de organisaties gezamenlijk met elkaar nadachten over de gezamenlijke verbetermogelijkheden op het gebied van revalidatie. Steeds stond centraal wat het de revalidant op moet leveren én in hoeverre samenwerking nodig is om dit te bewerkstelligen. De verbetermogelijkheden zijn uitgewerkt tot een ambitieplan. Het ambitieplan is daarnaast – met betrokkenheid van bestuurders, bestuurssecretarissen en controllers – uitgewerkt met de relevante ontwikkelingen, organisatorische vorm, financiële doorrekening, risicoanalyse. Uiteindelijk is geconcludeerd  door professionals en bestuurders dat samenwerking voor revalidanten en voor beide partijen van toegevoegde waarde is. 

Opgeleverd: de opbouw van de samenwerking

De samenwerking tussen Heliomare, Omring en Zorgcirkel waarin de revalidant centraal staat is gebouwd. Ten behoeve hiervan hebben de drie partners een – door Common Eye opgestelde, samenwerkingsovereenkomst getekend om de samenwerking verder te ontwikkelen. Het ambitieplan en de samenwerkingsovereenkomst zijn  daarnaast door de raden van bestuur, de  medezeggenschapsorganen en raden van toezicht bekrachtigd.

Betrokken adviseurs

Robin Bremekamp en Tim Dees.

Op zoek naar een verbetering van jouw samenwerking?