Search
Close this search box.

ICCO

Samenwerkende organisaties

ICCO (Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingshulp) is een protestants-christelijke coöperatie uit 1964 die zich richt op ontwikkelingssamenwerking. De organisaties Kerk in Actie, Edukans en CoPrisma (bestaande uit 13 organisaties) zijn actieve leden van de in 2012 opgerichte ICCO coöperatie.

Vraagstuk

Sinds de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking verloopt de onderlinge samenwerking tussen de leden niet optimaal. De organisaties ervaren vaak dezelfde belangen, maar het blijkt in de praktijk lastig te realiseren. Tijdens het bestaan van de coöperatie heeft Common Eye meerdere activiteiten uitgevoerd, waaronder een evaluatie van de samenwerking. In 2016 is aan Common Eye de vraag gesteld: is de samenwerking in de ICCO coöperatie op de juiste manier georganiseerd?

Oplossing

Met elkaar besloot men dat er een nieuwe inrichting van de samenwerking moest komen. Er bleven negen partijen over die samen met elkaar aan de slag wilden. Maar wat zijn de spelregels en voorwaarden voor die structuur? Wie mogen er aan tafel zitten, hoe komen we tot een besluit en wanneer mag er bijvoorbeeld een nieuw lid toetreden? Op basis van een aantal sessies met werk- en stuurgroepen kon Common Eye al snel de belangrijkste thema’s zoals governance, besluitvorming en communicatie destilleren. Dat was de basis voor de verdere gesprekken, die begeleid zijn door Common Eye. Hoe? Door de agenda te bepalen, te structureren en te helpen het gesprek op een goede manier te voeren.

Opgeleverd

Deze gesprekken verliepen soms gemakkelijk, soms waren ze spannend. Het belangrijkste resultaat is dat er uiteindelijk voor een nieuwe inrichting van de samenwerking is gekozen waar alle leden en de achterbannen achter kunnen staan. De nieuwe inrichting is vervolgens in een relatief kort tijdsbestek geïmplementeerd en juridisch goedgekeurd. Er is gekozen voor een nieuwe naam van de samenwerking (PerspActive) met een nieuwe website. Al met al was het een intensief proces dat heeft geleid tot een inrichting waar partijen met veel hernieuwd vertrouwen en met energie met elkaar willen samenwerken.

Betrokken adviseurs

Ruben van Wendel de Joode, Tim Dees en Edwin Kaats. 

Duur traject

4 maanden.

Zoek jij een passende oplossing voor jouw samenwerking?

Ruben van Wendel de Joode denkt graag met je mee.