Search
Close this search box.

>

Leergang Samenwerken voor de Metropoolregio Eindhoven

Samenwerkende organisaties

21 gemeenten in Zuidoost Brabant.

Vraagstuk

Sinds 1 januari 2016 werken 21 gemeenten in Zuidoost Brabant samen in de Metropoolregio Eindhoven. De Metropoolregio is een bestuurlijk samenwerkingsverband en de opvolger van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). De samenwerking in de Metropoolregio is een netwerksamenwerking: flexibiliteit en verbinding met andere netwerkpartners staat voorop. De ambitie is de regio verder te ontwikkelen tot een economische wereldspeler die internationale allure koppelt aan regionale eigenheid. Om dit te bereiken is een regionale agenda opgesteld. De netwerksamenwerking wordt ondersteund door de ambtelijke organisatie van de Metropoolregio. De medewerkers bieden procesondersteuning bij de uitwerking van de regionale agenda. In de ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden op het gebied van samenwerken en procesmanagement werden zij bijgestaan door Common Eye.

Oplossing

Common Eye ontwikkelde een leergang op maat voor de medewerkers van de ambtelijke organisatie. De leergang bestond uit drie onderdelen. Allereerst een reeks met modules gericht op specifieke aspecten van samenwerken en procesmanagement. Denk bijvoorbeeld aan omgaan met belangen, aan dialoogvoering, of aan het maken van een goede aanpak voor het samenwerkingsproces. Het tweede onderdeel was gericht op het individu: het leren kennen van je eigen stijl en drijfveren, en het inzicht krijgen bij welke stijl of werkwijze goed bij jou past. In het derde onderdeel reflecteerden we op situaties uit de praktijk met behulp van intervisie. De leergang werd afgesloten met een tweedaagse simulatie om te ervaren in de praktijk. Deze simulatie werd ontwikkeld en begeleid door prof. dr. Sandra Schruijer, hoogleraar Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in de sociale psychologie van samenwerken. Ook voor andere onderdelen van de leergang werd samengewerkt, onder meer met Management Drives.

Opgeleverd

De leergang bracht helderheid in hoe de ambtelijke organisatie haar rol in de Metropoolregio wil invullen. De leergang vond plaats kort nadat de omslag was gemaakt van uitvoeringsorganisatie naar netwerksamenwerking. Het was daarom even zoeken naar de juiste rol. Wat betekent procesondersteuning precies? Waar begint de rol van de ambtelijke organisatie en waar houdt deze op? Hoe borg je het eigenaarschap onder de gemeenten en voorkom je dat je het overneemt? Vragen en dilemma’s waar in de leergang uitgebreid bij is stilgestaan. De leergang heeft tot slot geresulteerd in een document waarin de ambtelijke organisatie haar rol en werkwijze beschrijft. Hiermee treedt zij de gemeenten tegemoet en biedt ze helderheid in haar rol. En dat is hard nodig in een omgeving die zo dynamisch en veelzijdig is als de Metropoolregio Eindhoven.

Betrokken adviseurs

Manon de Caluwé en Wilfrid Opheij.

Duur traject

September 2016 tot november 2017.

Zoek jij een passende oplossing voor jouw samenwerkingsvraagstuk?