Zoek
Sluit dit zoekvak.

Manon de Caluwé

Manon adviseert en begeleidt samenwerkingsverbanden en netwerken, en ondersteunt mensen en organisaties die beter willen leren samenwerken. Haar overtuiging? Samenwerken is dé manier om de vraagstukken van vandaag aan te pakken. Het maatschappelijk belang is namelijk groot.

“Ik werk vooral in het publieke en sociale domein. Voor deze domeinen is samenwerken niet nieuw. Er is veel ervaring met samenwerken in koepels, ketens, netwerken of allianties op vrijwel alle niveaus. In het bijzonder ben ik geïnteresseerd in samenwerkingsvraagstukken die relateren aan maatschappelijke opgaven. Partijen trekken met elkaar op in de overtuiging dat ze deze vraagstukken effectiever kunnen aanpakken wanneer ze het samen doen.”

Verbinden en mobiliseren

“Desondanks kan samenwerken uitdagend en soms ook lastig zijn. De uitkomst van een samenwerkingstraject is vaak onzeker; je staat immers niet alleen aan het roer. Er kunnen zich onverwachte dingen voordoen. Soms zijn er grote verschillen die je moet overbruggen. Soms staat de opgave op gespannen voet met de eigen belangen van organisaties. Zo’n situatie vergt een stevige inzet van alle betrokken partijen.

Als adviseur en procesbegeleider is het mijn drijfveer om samenwerkingspartners de houvast te bieden die nodig is om met elkaar stappen te zetten. Voor mij is de kern van samenwerken het identificeren van een relevante, actuele en gedeelde opgave. Een onderwerp dat vraagt om gedeeld eigenaarschap en onze samenleving een beetje mooier maakt. Waarom? Omdat het de moeite waard is om in te investeren.”

“Daarnaast ervaar ik dat samenwerkingspartners ervan profiteren wanneer zij investeren in de kwaliteit van hun onderlinge interactie. Met elkaar praten, elkaar verstáán, is als het ware de kleinste vorm van samenwerken. Ik haal er veel voldoening uit om mensen en organisaties hierbij te helpen. Mijn achtergrond als communicatieadviseur is daarbij nuttig.

Voor veel bestuurders, managers en professionals in het publieke en maatschappelijke veld is samenwerken dus een wezenlijk onderdeel van het dagelijkse werk. Ik heb ervaren hoe hun vermogen om te verbinden, hun wilskracht en hun doorzettingsvermogen doorslaggevend kunnen zijn. Het is mijn wens in samenwerkingsprocessen om mensen die hiertoe in staat zijn te betrekken, te verbinden en te mobiliseren. Zij vormen in mijn ogen de motor van de samenwerking.”

Ik praat graag eens met je door!

Manon de Caluwé

Voorbeelden van mijn projecten

Een greep uit mijn publicaties