Zoek
Sluit dit zoekvak.

Oncologische samenwerking van het UMCU, St. Antonius Ziekenhuis en het Meander Medisch Centrum in het RAKU

Samenwerkende organisaties

UMCU (Utrecht), St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein), Meander Medisch Centrum (Amersfoort).

Vraagstuk

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zwengelde het vraagstuk aan: alle drie de ziekenhuizen voerden hoog complexe laag volume MDL (slokdarm-, lever- maag- en alvleesklier) oncologisch operaties uit, maar zaten te dicht tegen de grens aan van de SONCOS-normen. Vraag was hoe de drie ziekenhuizen daaraan konden voldoen en hoe zij een samenwerking konden opzetten die de kwaliteit van de zorg aan de patiënt verbeterde en tegelijkertijd in het belang was van alle drie de ziekenhuizen.

Oplossing

Een simpele herverdeling van de taken, leverde niet de beste zorg op voor de patiënt. Dit vroeg om een grondige ‘renovatie’. Oude, bestaande structuren moesten op de schop. Een spannend proces, voor iedereen. Uiteindelijk is er gekozen voor de volgende structuur: één team op het gebied van lever- en alvleesklierkanker die in het UMCU en het St. Antonius Ziekenhuis de operaties uitvoert en één team dat in het UMCU en het Meander Medisch Centrum de slokdarm- en maagoperaties voor haar rekening neemt. Daarnaast komen specialisten nu in een multidisciplinair overleg bijeen om zo echt specialistische zorg te kunnen leveren en gaat men al het weefsel gebruiken voor de wetenschap.

Opgeleverd

Zoals uit de uitkomsten blijkt, was het een waardevol traject. Maar daar kom je niet zomaar, daar gaat aan langdurig en zorgvuldig proces aan vooraf. Common Eye koos ervoor om dit op drie niveaus te laten plaatsvinden: die van de specialisten, het management en de raden van bestuur. Dat er een hogere volumenorm moest komen en dat men de beste zorg voor de patiënt wilde leveren, stond voor alle betrokken partijen buiten kijf. Maar wat waren de individuele belangen en wat was nu een goede strategie? Common Eye werkte aan openheid, kreeg de hete hangijzers boven tafel en zorgde ervoor dat er uiteindelijk een plan lag dat draagvlak had binnen de gehele organisatie.

Betrokken adviseurs

Robin Bremekamp en Johanneke Schilthuis.

Duur traject

Februari 2014 tot juli 2014.

Op zoek naar een oplossing van jouw samenwerkingsvraagstuk?

Neem contact op met Robin Bremekamp