Zoek
Sluit dit zoekvak.

>

Positionering en identiteitsontwikkeling voor een onderdeel van de Erasmus Universiteit

Opdrachtgever

Corporate Communication Center van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Aanleiding en vraagstuk

Het Corporate Communication Center van de Erasmus Universiteit in Rotterdam biedt een internationaal geaccrediteerd executive masterprogramma aan op het gebied van Corporate Communication. Met de komst van de nieuwe directeur – Marijke Baumann – heeft het Corporate Communication Center met succes hard gewerkt aan vernieuwing van het fundament van de opleiding. Nu het Corporate Communication Center weer een stevig staat is er de behoefte om de blik op de toekomst te richten en een positioneringstrategie te ontwikkelen die groei op de Europese markt kan versterken. Een goede positioneringsstrategie bindt de belangrijkste stakeholders richting de toekomst, bouwt voort op de identiteit van de organisatie én houdt rekening met de vormende trends in de markt. In dit traject zijn drie type stakeholders cruciaal: de studenten met interesse in een master, de internationale docenten die het onderwijs verzorgen én de organisaties die de opleiding voor hun werknemers financieren. Common Eye is gevraagd het Corporate Communication Center te ondersteunen bij het ontwikkelen van een kansrijke positioneringsstrategie.

Werkwijze

Aan de hand van een kort cyclisch sparringproces met de directeur is gedurende een aantal sessies stapsgewijs het vraagstuk afgepeld. De volgende vragen zijn onder anderen onderzocht: Hoe sluit de identiteit van het Corporate Communications Center aan bij de behoeften, wensen en verwachtingen van doelgroepen richting de toekomst? Wat is de huidige positie in de markt van het Corporate Communication Center, hoe ziet het concurrentieveld eruit? Wat zijn de vormende trends en ontwikkelingen op het gebied van corporate communication? En welke mogelijkheden zien we in dit kader richting te toekomst? Aan de hand van de bevindingen is een tweetal scenario’s opgesteld die beiden het Corporate Communication Center op een net andere manier positioneren richting de toekomst. Beide scenario’s zijn uitgewerkt in kenmerkende identiteitskenmerken en vertaald naar activiteiten die laten zien welke ontwikkeling en vernieuwing dit vraagt van het Corporate Communication Center.

De scenario’s zijn input om in gesprek te gaan met de drie belangrijkste stakeholders over de aantrekkelijke en minder aantrekkelijke kanten van de scenario’s. De scenario’s functioneren als stimulerend materiaal voor het gesprek met stakeholders over wat in de toekomst mogelijk kan zijn, het zijn geen keuzeopties. Hierdoor is goed inzicht te krijgen in de meest kansrijke aspecten voor een positioneringsstrategie. In dit geval voert de directeur zelf deze gesprekken, Common Eye heeft ondersteund bij de voorbereiding hierop.

Reflectie

Kern van dit traject is een dialoogproces tussen de opdrachtgever en Common Eye waarin richtingen zijn uitgewerkt die op hun beurt weer de basis vormen voor een dialoog tussen de opdrachtgever en haar belangrijkste stakeholders. Hiermee is zij in staat in co-creatie een visie te ontwikkelen op de toekomst van het Corporate Communication Center.

Het werken met scenario’s stelt je in staat het gesprek aan te gaan over mogelijke toekomsten. Door met scenario’s te werken dwing je jezelf niet te snel te committeren aan één voor de hand liggende toekomstige realiteit en voorkom je een aantal mogelijke biases. Bovendien maakt het werken met scenario’s het makkelijker om een gemeenschappelijk perspectief op de toekomst van een organisatie te creëren. Als er meerdere reële opties zijn, blijken aan alle varianten voor en nadelen te zitten. Dit helpt partijen om hun perspectief te verbreden en vooropgezette voorkeuren te kunnen heroverwegen, waardoor gemakkelijker een gemeenschappelijk gedragen koers kan worden ontwikkeld.

Betrokken adviseurs

Tibor van Bekkum en Freek van Berkel.

Duur traject

Februari 2020 tot april 2020.

Loop jij in jouw samenwerking ergens tegenaan?

Tibor van Bekkum denkt graag met je mee.