Search
Close this search box.

Tibor van Bekkum

"Ik zie strategieontwikkeling als samenwerkingsproces"

De afgelopen 8 jaar was Tibor van Bekkum partner van een bureau dat organisaties in transitie begeleidde op het gebied van positioneringstrategie en organisatie-identiteit. Toen hij vanuit die functie een congres over identiteit organiseerde, vroeg hij Edwin Kaats als keynote speaker. Een vruchtbare ontmoeting, want sinds 1 oktober 2019 is Tibor associate partner bij Common Eye. “We bleven beiden rondlopen met de gedachte dat we elkaars kwaliteiten konden versterken.”

“Dat heeft alles te maken met de visie die ik in de loop der tijd heb ontwikkeld. Er is een groeiende behoefte bij organisaties om wendbaarder te acteren en om samen te werken aan maatschappelijke opgaven. Het ontwikkelen van plattere organisaties, het aangaan van partnership en werken in netwerken en samenwerkingsverbanden zijn daar veelal een antwoord op. Het is deze context die steeds nadrukkelijker vraagt om strategieontwikkeling te zien als een gezamenlijke inspanning. Het proces waarin partijen met verschillende (professionele) identiteiten, gezichtspunten en belangen samen werken aan een heldere en gedeelde koers heet ‘collaborative strategy development’. En laat dát nu zijn waar mijn pad het pad van Common Eye kruist.”

Identiteit als leidraad

“Ik heb de afgelopen vijftien jaar geleerd dat het ontwikkelen van een toekomstbestendige koers begint bij het scherp formuleren van een gewenste identiteit. Leidende vragen daarbij zijn: wie zijn wij? Wat willen wij betekenen voor wie? En wat betekent vervolgens voor ons handelingsperspectief? Als een organisatie die vragen zó kan beantwoorden dat deze aansluiten bij haar kwaliteiten en relevant zijn voor klanten, stakeholders en samenwerkingspartners is dat goud waard. Je hebt dan namelijk een richtpunt, of noem het een toetssteen, voor het maken van keuzes die de koers van de organisatie bepalen. Identiteit geeft houvast én bindt medewerkers, stakeholders en samenwerkingspartners aan een gezamenlijke route.”

Open en eerlijk

“Voor directeuren, bestuurders en initiatiefnemers van strategieontwikkeling ligt hier een grote kans en uitdaging. Dat begint bij het formuleren van een identiteit die draagvlak heeft bij stakeholders in en om de organisatie of het samenwerkingsverband. Vervolgens is het de uitdaging om de voorwaarden te creëren waaronder mensen hun keuzes ook daadwerkelijk gaan afstemmen op die identiteit. Ik ben gefascineerd door de dynamiek die er tijdens dat proces ontstaat. Daar help ik graag bij, vanuit betrokkenheid en mijn gedrevenheid het verschil te kunnen maken. Ik probeer zo eerlijk mogelijk te zijn en ben niet bang om te benoemen wat er zich naar mijn idee daadwerkelijk afspeelt. Zowel op de inhoud als op het proces. En als het echt spannend wordt, vraagt dat nog meer aandacht voor het eerlijke gesprek. Let wel: natuurlijk in het belang van de opdrachtgever.”

Hoger niveau

“Die opdrachtgevers komen uit uiteenlopende sectoren: van lokale overheid, zorg, onderwijs en energie tot financiële dienstverlening en e-commerce. Een mooie aanvulling op het werkgebied van Common Eye. Maar dat is niet het enige aspect waarop Common Eye en ik elkaar stimuleren. De komende tijd willen we het begrip ‘collaborative strategy development’ naar een hoger niveau tillen. De expertise van Common Eye op het gebied van samenwerking, samen met mijn ervaring op het gebied van positionering en organisatie-identiteit leidt tot verdieping en een in Nederland unieke combinatie. Ik kijk er naar uit om een inhoudelijke, zinvolle bijdrage te leveren aan de enorme berg kennis die er op het gebied van samenwerking al ligt.”

Wil je meer weten over zijn motto in het werk? Lees dit interview met Tibor.

 

Kom eens langs, de koffie staat al klaar!

Tibor van Bekkum