Zoek
Sluit dit zoekvak.

>

Salland United

Samenwerkende organisaties

> 100 organisaties in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst die werkzaam zijn in of nauw met de zorg.

Aanleiding en vraagstuk

In het voorjaar van 2020 is Common Eye gevraagd om het proces te begeleiden van de herinrichting van de governance van het netwerk Salland United. Een netwerk dat zich sinds 2016 in de regio inzet om de samenwerking tussen organisaties werkzaam in de zorg te versterken. Het netwerk bestond dus al een paar jaar voordat Common Eye betrokken raakte en onderling bestond er een goede relatie. De betrokken bestuurders gaven aan dat het na de eerste vier jaar tijd was voor een nieuwe fase, om met elkaar de belangrijkste ambities vast te stellen en de samenwerking te herinrichten. Gezamenlijk met o.a. de betrokken zorgorganisaties, het ziekenhuis, huisartsen, gemeenten en zorgverzekeraar heeft Salland United in de loop van 2020 een regiovisie opgesteld bestaande uit vijf ambities om met elkaar aan te werken. Na het vaststellen van de inhoudelijke ambities om met elkaar op te pakken, ontstond de vraag: “Maar hoe organiseren we dat?” Bij deze vraag mocht Common Eye het netwerk begeleiden.

Werkwijze

Om met elkaar te duiden wat voor soort netwerk Salland United wilde zijn, is er in het bestuurlijk overleg van Salland United in eerste instantie veel gesproken over de betekenis van de regiovisie. Zien de partijen de regiovisie als gezamenlijke taal, die betekenis geeft aan wat ze met elkaar doen of zien partijen het veel meer als een visie waar een concreet actieplan van gemaakt moet worden. En als daar een richting in is gekozen, willen ze dan het netwerk informeel op basis van inspireren en faciliteren richting geven of formeel met behulp van heldere afspraken en spelregels? Dit gesprek werd gevoerd met behulp van onderstaand model. Door met elkaar het gesprek te voeren ontstond er vanzelf richting. Salland United wilde in eerste instantie informeel richting geven en de regiovisie als gezamenlijke taal gebruiken waarna ze op den duur wilden toewerken naar een concreet actieplan.

Omdat per ambitie een andere samenstelling van partijen betrokken was, waren er ook grote verschillen tussen de manier van samenwerken tussen de ambities. Waar de partijen rondom de ambitie Ouderenzorg bijvoorbeeld al vrij lang intensief met elkaar samenwerkte, was de ambitie Preventie nog in opbouwfase om elkaar te leren kennen. Na de keuze voor het inrichten van het netwerk hebben we samen met de programmamanager de partijen betrokken bij de vijf ambities begeleid om helder te krijgen wat er al loopt in de regio, wat ze met elkaar willen oppakken en vooral ook hoe ze dat, in lijn met de regiovisie, willen vormgeven.

Reflectie

De afgelopen jaren zien we in het land veel netwerksamenwerkingen ontstaan. Dit zijn mooie ontwikkelingen, maar deze gaan ook gepaard met wat wij noemen ‘netwerkverwarring’. Iedereen heeft een ander beeld bij wat een netwerk is en door dit met elkaar te duiden krijg je gezamenlijk beeld bij het netwerk dat je met elkaar wil vormen. Bij Salland United zagen we dat het gesprek hierover helpend was in het vinden van de voor hen passende richting.

In verband met de Coronapandemie hebben de bijeenkomsten vrijwel allemaal online plaatsgevonden. Desondanks zijn er grote stappen gezet en heeft het netwerk een nieuwe richting met elkaar opgesteld.

Reflectie Jan Griepink – Dagelijks bestuur Salland United

“De afgelopen 2 jaar hebben we in Salland onze samenwerking kleur gegeven. Niemand is tegen samenwerking, er is gras genoeg en de uitdagingen zijn groot. Maar wat is samenwerken, wat zijn verwachtingen, maar ook wat zijn de investeringen en rendementen en wie heeft welke rol.

Met de begeleiding van Common Eye hebben we onze samenwerking weten te duiden. Waar staan we voor, wat betekent samenwerking en hoe definiëren we ons netwerk met de bijbehorende rollen. De uitkomst is voor ons de basis waarop we nu met veel plezier en energie verder bouwen.”

Betrokken adviseurs

Jolijn Uittenbogaard en Robin Bremekamp.

Duur traject

Maart 2020 tot september 2021.

Eens sparren over jouw samenwerkingsvraagstuk?