Search
Close this search box.

Jolijn Uittenbogaard

Veel samenwerkingsopdrachten starten voortvarend met goede moed en energie. Niet altijd wordt hierbij de tijd en de ruimte genomen om de samenwerking zorgvuldig met elkaar in te richten. Laat staan dat op den duur de vraag wordt gesteld "Hoe doen we het eigenlijk met elkaar?". Er is immers een helder doel voor ogen, en dat gaan we toch ‘gewoon’ met elkaar doen? Juist het nemen van de tijd om de samenwerking met elkaar in te richten of te herijken, biedt een samenwerking goede kans op succes. Ik vind het bijzonder om daaraan bij te dragen en faciliteer graag het anders of opnieuw kijken naar een samenwerking.

Tijdens mijn studie gezondheidswetenschappen in Amsterdam en Maastricht heb ik geleerd over hoe wij in Europa de zorg hebben ingericht in onze samenleving. Over de verschillende systemen, hoe deze opereren, gefinancierd worden en ook van elkaar afhankelijk zijn. Het belang van een sterk zorgsysteem is mij altijd aan het hart gegaan. Hoe dit met elkaar en gezien de maatschappelijke ontwikkelingen op een werkbare manier is in te richten, is iets waar ik mij met veel interesse voor inzet.

Vanuit mijn werk bij de jong talentpool TwynstraGudde heb ik de afgelopen jaren in het zorgveld gewerkt in verschillende opdrachten, programma’s en samenwerkingsverbanden. Ik vind het waardevol dat ik mijn loopbaan heb mogen starten bij een organisatie die werkzaam is op allerlei verschillende onderdelen binnen de zorg. Bij de jong talentpool kreeg ik de mogelijkheid om opleidingen te volgen in adviesvaardigheden en projectmatig werken. Zo heb ik onder andere gewerkt aan het opzetten van programmamanagement binnen de gehandicaptenzorg, het inrichten van samenwerking rondom informatie-uitwisseling in de geboortezorg en het inrichten van een traject rondom de kwaliteitsindicatoren in een ziekenhuis.

Via TwynstraGudde kwam ik in contact met Common Eye. Ik merkte dat het zorgveld mij nog steeds trekt maar dat ik ook meer verdieping wil, en daarnaast wil werken in verschillende sectoren. En dit is precies wat ik vind bij Common Eye. De zorg is constant in beweging en om zowel kwaliteit te behouden als de zorg betaalbaar te houden, is het cruciaal dat ook over de grenzen van de eigen organisaties met elkaar wordt samengewerkt. Hieraan bijdragen en tegelijk mogen samenwerken en leren van deze collega’s vind ik ontzettend leuk.

Publicatie