Search
Close this search box.

>

Samenwerken aan maatschappelijke opgaven in Flevoland

Samenwerkende organisaties

Provincie Flevoland in de regio.

Vraagstuk

Doordat de samenleving verandert en maatschappelijke opgaven – denk bijvoorbeeld aan de energietransitie – complex zijn, is de rol van de overheid aan het veranderen. De overheid is minder vaak dé leidende of bepalende partij. Steeds meer werkt ze samen met partners uit de omgeving. Zo ook de provincie Flevoland. De provincie wil ontvankelijker worden voor initiatieven, ambities en belangen in de samenleving die bijdragen aan de aanpak van die vraagstukken. En wil beter leren samenwerken met andere partijen – overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners – om opgaven in de regio effectiever te kunnen aanpakken. Onder de noemer van Ruimte voor Initiatief wil de provincie haar bestuursstijl ontwikkelen om gezamenlijk ambities waar te maken. Common Eye helpt de provincie Flevoland bij het doorleven van deze bestuursstijl, en de vertaling naar de praktijk.

Oplossing

Een bestuursstijl ontwikkelen is geen panacee. In het verleden bepaalde de overheid vaak wat de resultaten moesten zijn. Samenwerken en ruimte bieden aan anderen brengt dilemma’s mee. Het betekent vooraf nadenken en dan loslaten. Hoe kun je je als overheid verantwoorden wanneer je niet precies weet wat er uit de samenwerking zal komen? Hoe kom je tot een goede balans tussen het publieke belang en de eigen belangen van organisaties? Hoe geef je ruimte aan anderen, maar zorg je wel dat maatschappelijke doelen worden gehaald of bepaalde waarden worden beschermd? We hebben gekozen voor een lerende aanpak. In de hele organisatie hebben we gesprekken gevoerd over wat dit betekent: met Statenleden, met het bestuur van de provincie, met medewerkers en professionals, en met samenwerkingspartners. Daarnaast hebben we goede en minder goede voorbeelden uit de praktijk besproken en vertaald naar lessons learned. Dit alles om een gedeeld beeld te krijgen van welke werkwijze past bij Ruimte voor Initiatief.

Opgeleverd

De opbrengsten van al deze bijeenkomsten zijn gebundeld in een koersdocument waarin de provincie beschrijft hoe zij wil werken. In een bestuurlijke conferentie hebben provincie en regionale overheden dit gedeeld. Het belang van samenwerken en complementair bestuur is ondergeschreven, en ook van een bestuursstijl die daarbij past. De provincie en gemeenten hebben afgesproken om een regionale agenda te gaan maken waarin gezamenlijke opgaven centraal staan. Voor verschillende opgaven worden passende organiseervormen gekozen, zodat partners en inwoners zo goed mogelijk kunnen aanhaken. In de eigen organisatie zal de provincie de gekozen bestuursstijl doorontwikkelen, onder meer door middel van pilots en experimenten. Hier wordt een vervolgtraject voor ingezet.

Betrokken adviseurs

Manon de Caluwé en Nikki Willems.

Duur traject

November 2017 tot december 2018.

Wil jij ook een passende oplossing voor jouw samenwerking?