Search
Close this search box.

Samenwerking rijksinspecties

Samenwerkende organisaties

De tien rijksinspecties, verenigd in de Inspectieraad.

Vraagstuk

De Inspectieraad heeft Common Eye gevraagd een essay te schrijven over de betekenis van het begrip ‘samenwerken’ voor de rijksinspecties. Aanleiding hiervoor was het veranderde veld en de behoefte, zowel vanuit rijksinspecties zelf, het veld en de politiek, om meer en beter met elkaar én de ketenpartners samen te werken.

Oplossing

In het essay plaatst Common Eye de samenwerking in haar historische en omgevingscontext. Hoe is er samengewerkt in de loop der jaren? Wanneer is er sprake geweest van samenwerken en wanneer van fuseren? En vooral: welke belangrijke thema’s en vraagstukken leven er bij de verschillende inspecties? Het laatste hoofdstuk van het essay bevat een aantal adviezen en conclusies:

  • werk samen op basis van een gezamenlijke inhoud, het vraagstuk is het vertrekpunt
  • vraagstukken kunnen veranderen, zoek daarom naar lichte en flexibele samenwerkingsvormen
  • organiseer een vorm van netwerkleiderschap
  • stimuleer samenwerkingsvaardigheden.
Opgeleverd

Het essay is in april 2017 aan de Inspectieraad gepresenteerd. De adviezen zijn positief ontvangen. Inmiddels denkt de Inspectieraad na over het aanleren van samenwerkingsvaardigheden in eigen opleidingen en hoe deze te verankeren in de cultuur van de inspecties. Het advies van Common Eye om met elkaar binnen een groter netwerk in kleinere coalities thematisch samen te werken, sloot goed aan bij de wens van de Inspecteurs-Generaal om ‘doe-coalities’ te vormen. Common Eye denkt mee om de adviezen handen en voeten te geven.

Betrokken adviseurs

Edwin Kaats, Esther Klaster en Wilfrid Opheij.

Duur traject

November 2016 tot april 2017.

Advies nodig bij jouw samenwerking?

Neem contact op met Edwin Kaats.