Zoek
Sluit dit zoekvak.

Samenwerken aan maatschappelijke opgaven

Manon de Caluwé en Edwin Kaats leggen de laatste hand aan een nieuw boek over Samenwerken aan maatschappelijke opgaven. Manon vertelt over haar schrijfproces.

Bijna klaar… We hebben er alles bij elkaar zo’n vijf jaar aan gewerkt. En bijna is het daar: ons boek ‘Samenwerken aan maatschappelijke opgaven’. Het resultaat van een hele reis. En hoewel er in die vijf jaar ook privé het nodige is gebeurd, was dit al die jaren toch mijn derde kindje. Geen weekend of vakantie ging voorbij zonder te schrijven, te puzzelen, te schuiven en te schrappen. Áltijd bezig zijn met het boek, de structuur, de inhoud, de handvatten, de voorbeelden en de tools. 

Over een paar maanden kunnen we het boek daadwerkelijk aanraken en oppakken. Wat een mijlpaal, zeggen veel mensen mij. Ben je niet blij dat het klaar is? Nee, eigenlijk niet, hoe gek dat ook klinkt. Ik ben wel nieuwsgierig. En gedreven. Want dit boek heeft bij mij – en ook bij mijn collega Edwin – best een mindshift teweeg gebracht.

samenwerken aan maatschappelijke opgaven
Manon de Caluwé

…Waar we tien jaar geleden met volle overtuiging zeiden dat we de samenwerkingstafel vooral klein en overzichtelijk moeten houden, komen we daar niet meer mee weg. In het sociaal domein wordt al jaren gezegd: it takes a villages to raise a child. Dat is ook écht zo. Moeten we dan noodgedwongen een paar partijen selecteren terwijl het speelveld zoveel malen groter is? Of moeten we nieuwe manieren ontwikkelen om wél met al die tientallen betrokkenen effectief te kunnen werken? En hoe functioneert zo’n opgavenetwerk dan? 

…En waar we tien jaar geleden de gezamenlijke doelen lieten voortkomen uit het ambitieniveau van de partners, zien we nu dat we andersom redeneren. We redeneren terug vanuit het vraagstuk: wat staat ons dan te doen? Hebben we daar dan ook de tools voor? En investeren we voldoende in het écht doorgronden van de situatie? Het is niet eenvoudig om met veel partijen de diepte in te gaan. Hoe komen we tot een doorwrochte gezamenlijke strategie, die méér is dan de assemblage van de verschillende visies van partners?

…En waar we ons tien jaar geleden kritisch afvroegen wat een samenwerkingsverband opbrengt voor de partners (what’s in it for me), laten we ons nu steeds meer leiden door morele en affectieve motivaties. Niet alleen: brengt het iets op? Maar ook: hoort het en deugt het? En hoe kunnen partijen zich aan die opdracht en aan anderen rondom die opdracht verbinden? Welke motivaties moeten we aanboren en hoe doe je dat?

Allemaal onderwerpen die in het boek aan bod komen. Onderwerpen waarvan we hopen dat ze in de loop der jaren steeds meer gemeengoed zullen worden. Een mooie tijd komt eraan. Bijna klaar…. Maar nog maar aan het begin.

De komende tijd zullen Edwin Kaats en ik verschillende blogjes publiceren met ingrediënten uit het boek. Roept dat ideeën bij je op of wil je meer weten? Neem dan contact op via manon@commoneye.nl.

Een boek bestellen kan hier.