Zoek
Sluit dit zoekvak.

Duurzaam samenwerken in gebiedsontwikkeling

Overheden staan de komende jaren voor grote uitdagingen bij het (her)ontwikkelen van gebieden. Inmiddels woont een groot deel van de Nederlandse bevolking in de stad of een stedelijke omgeving en de vraag naar woonruimte blijft verder groeien. Naar schatting moeten er de komende jaren ongeveer een miljoen woningen worden bijgebouwd. Aan overheden de opgave om ruimte te geven aan deze groei. Tegelijkertijd willen we gebiedsontwikkeling toekomstbestendig maken. Een duurzaam energieconcept, klimaatadaptief, circulair, natuurinclusief en slim bereikbaar. Zomaar een greep uit de stapeling van opgaven die we gebiedsgericht willen effectueren. De uitdaging is participatieve, organische, inclusieve gebiedsontwikkeling te organiseren. En snel een beetje!

Samenwerken in gebiedsontwikkeling: drie trends

We weten uiteraard al langer dat gebiedsontwikkeling niet meer gaat over het simpelweg ‘stapelen van stenen’ of het uitvoeren van projecten. In toenemende mate staat het toevoegen van publieke waarde in samenwerkende coalities van gemeenten, projectontwikkelaars, maatschappelijke partners, inwoners en bedrijven centraal. De opgave is om belanghebbenden uit de lokale gemeenschap op een goede manier een rol te laten spelen in gebiedsontwikkeling.

In dit veranderde speelveld vragen drie belangrijke trends om een nieuwe kijk op dit vraagstuk:

1) Participatieve gebiedsontwikkeling: de toenemende zelforganisatie door inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties.
2) Organische gebiedsontwikkeling: werken in allianties en netwerken.
3) Inclusieve gebiedsontwikkeling: opgavegericht werken.

In deze whitepaper Duurzaam samenwerken in gebiedsontwikkeling gaan we in op de kenmerken van deze trends en belichten wij de uitdagingen en dilemma’s die komen kijken bij het vormgeven hiervan.

Download de whitepaper hier.