Zoek
Sluit dit zoekvak.

Samenwerken vraagt om samenwerkingsvaardigheden

samenwerkingsvaardigheden

Samenwerkingsvaardigheden kunnen strategisch het verschil maken voor organisaties. Zeker nu het aantal samenwerkingsverbanden en allianties groeit, is er steeds meer aandacht voor de ontwikkeling van de samenwerkingsvaardigheid van organisaties. Samenwerkingsverbanden gaan niet altijd goed.  Bijna de helft van het aantal allianties zijn gedoemd te mislukken. Daardoor zijn organisaties steeds meer zoekende naar een manier om ‘samenwerkingsvaardiger’ te worden en hun samenwerkingscompetentie te borgen.

Wanneer is een organisatie samenwerkingsvaardig?

Om te leren samenwerken tussen organisaties is het van belang te kijken naar de samenwerkingsvaardigheden van een organisatie. Organisaties werken succesvoller samen naarmate ze over vaardiger en deskundiger personeel beschikken met daarnaast een meer op samenwerking toegespitst managementinstrumentarium. De essentie is dat in een samenwerkingsvaardige organisatie mensen zowel intern als extern gemakkelijker samenwerken. Immers, als je intern beter geëquipeerd bent om samen te werken, kun je dat over het algemeen ook beter met andere partijen.

Samenwerkingsvaardigheden in partnerships

Bij grote maatschappelijke opgaven is samenwerking tussen organisaties onontkoombaar. Partijen zijn daar als het ware tot elkaar veroordeeld bij het realiseren van een oplossing. Maar ook als organisaties niet tot elkaar veroordeeld zijn, krijgt de samenwerking met anderen steeds vaker de voorkeur: organisaties zien namelijk dat ze hierdoor hun strategische ambities in versneld tempo kunnen waarmaken. Hiervoor moeten ze partijen in beweging krijgen om sámen oplossingen te realiseren. Hoe volwassener je organisatie is  op dit terrein, hoe groter de kans op succes.

Common Eye onderscheidt verschillende niveaus op het gebied van die zogenaamde volwassenheid: van ‘organisaties waar samenwerking met anderen incidenteel is en op toeval berust’ tot ‘organisaties die heel doelgericht relaties aangaan en hun samenwerkingsvaardigheden continu verbeteren’. Bij veel organisaties is die samenwerkingsvaardigheid nog in ontwikkeling. Het is zoeken naar de juiste manier. Common Eye onderscheidt daarbij vier condities. Lees hier meer over partnership capability.

Individuele samenwerkingsvaardigheid

Naarmate organisaties meer gaan samenwerken zal er onvermijdelijk ook naar de medewerkers gekeken moeten worden. Er zijn bepaalde vaardigheden van medewerkers die bijdragen aan een succesvolle samenwerking tussen organisaties. De individuele samenwerkingsvaardigheden die van belang zijn voor medewerkers die in verschillende samenwerkingsverbanden acteren zijn:

  • Weten hoe samenwerken werkt
  • Relaties aangaan
  • Omgaan met complexiteit
  • Interpersoonlijk handelen
  • Kunnen managen

Bij een samenwerking tussen organisaties is het van belang dat gezamenlijk resultaten geboekt worden. Als dat niet lukt zal geen enkel samenwerkingsverband duurzaam succesvol zijn. Medewerkers moeten in staat zijn om de klus te klaren. Daar spelen de individuele vaardigheden dus een cruciale rol in.

Samenwerkingsspellen om samenwerkingsvaardigheden te ontwikkelen

Samenwerkingsvaardigheden voor organisaties, in partnerships of individueel kunnen mede ontwikkeld worden door het spelen van samenwerkingsspellen. Een samenwerkingsspel biedt de mogelijkheid om op een speelse manier dynamieken en patronen in kaart te brengen en te doorbreken.  Je kan in een veilige omgeving experimenteren met het gedrag in een samenwerking wat op een prettige manier kan bijdragen aan een sterkere onderlinge verbinding.

Indien dit een interessante manier is om de mensen binnen uw organisatie samenwerkingsvaardiger te maken raden wij ons boek ‘Spelen met samenwerken’ aan. Hierin staan maar liefst 21 korte samenwerkingsspellen die ingezet kunnen worden door mensen die zelf bij samenwerkingen betrokken zijn.

Wil je eens sparren over jouw samenwerkingsvaardigheid? Neem contact met ons op.